top of page

CHỈ CẦN CÓ CHÚA

 

Xã hội ngày nay thường nhờ đến các chiêm tinh gia, các phương pháp yoga, thiền hoặc nhiều thứ mà người ta gọi là khoa học huyền bí mong thoát khỏi những rối rắm hằng ngày quanh mình. Nhưng có Chúa Giê-xu, thì chẳng cần đến những thứ huyền hoặc kia, chúng ta vẫn có được một đời sống tâm linh vui thoả.

 

Có Chúa Giê-xu là có tất cả. Chúng ta thường hay pha trộn các lý thuyết và luật lệ của trần gian với Phúc Âm của Chúa như các tín hữu thành Cô-lô-se xưa kia thường làm. Sứ đồ Phao-lô đã khéo léo vạch ra những sai lầm ấy cho người Cô-lô-se ngày xưa và chúng ta ngày nay biết mà tránh xa. Hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời để có một đời sống tâm linh vui thoả.

 

Những lời Sứ đồ Phao-lô dạy dỗ tín hữu Cô-lô-se vẫn có giá trị không suy dời đối với chúng ta hôm nay!

 

Có thêm phần câu hỏi nghiên cứu và thảo luận sau mỗi chương trong tập sách này.

Warren W. Wiersbe. Cô-lô-sê

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page