top of page

QUYỀN NĂNG!

 

Quyền năng của Cơ Đốc nhân được diễn đạt cách sâu xa nhất trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Cơ Đốc nhân đúng nghĩa là những người năng động trong một Hội Thánh năng động. Lời nói và việc làm của họ có năng lực chuyển đổi thế giới.

 

Trong tập sách này, Tiến sĩ Wiersbe giúp ta hiểu rõ:

 • Tác động của Đức Thánh Linh trên Hội Thánh.
 • Làm thế nào để trở thành một chứng nhân hiệu quả cho Đấng Christ.
 • Làm thế nào để chuyển cơn bách hại thành nguồn phước hạnh
 • Làm thế nào để hiểu và giải quyết các nan đề của Hội Thánh.

 

Thánh Linh Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta. Quyền năng của Ngài được ban cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Hãy thuận phục Thánh Linh để đời sống chúng ta thêm năng động.

Có thêm phần câu hỏi nghiên cứu và thảo luận sau mỗi chương trong tập sách này.

W.W. Công Vụ Các Sứ Đồ (1-12)

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page