top of page

ĐỪNG LANG THANG VÔ ĐỊNH. HÃY MẠNH DẠN TIẾN THẲNG VÀO CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ CHỈ ĐỊNH.

Đời sống quá ngắn ngủi. Lang thang vô định sẽ uổng phí cuộc đời. Đừng cố gắng theo đuổi ý riêng rồi thất bại. hãy mạnh dạn tiến lên nắm lấy cơ nghiệp Chúa ban.

Đây là thời điểm để Bạn thưa với Chúa:
           "Con xin trung tín đi theo đường lối Ngài"

Đức Chúa Trời cần những người đáng tin cậy. Ngài đòi hỏi Bạn:

 • Trông cậy vào sự tể trị và quan phòng của Ngài mỗi ngày.
 • Nếm biết tình yêu cùng kỷ luật của Ngài.
 • Dùng đức tin để đánh trận tốt lành và chiến thắng.
 • Tiến đến tương lai, không dừng chân nhìn lại quá khứ tiêu cực.

 

Sách Dân Số Ký, giúp Bạn học được giá trị của sự tự do thật là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chuộc Bạn ra khỏi cảnh nô lệ tối tăm đưa vào sự tự do sáng láng. Tác giả giúp Bạn khám phá tiêu chuẩn chọn lựa người phục vụ được Đức Chúa Trời chấp nhận, là người biết nắm lấy lời Ngài hứa, hoàn thành ý muốn và trách nhiệm Ngài giao để hưởng được cơ nghiệp.
 

Xin đừng lang thang vô định. Hãy tin cậy và giao phó nơi sự hướng dẫn diệu kỳ của Chúa, Bạn sẽ nhận được cơ nghiệp và phước hạnh quý báu nhất.

 

Có thêm phần câu hỏi nghiên cứu và thảo luận sau mỗi chương trong tập sách này.

Warren W. Wiersbe. - Dân Số Ký

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page