top of page

Làm Thế Nào Để Sống Thật Sự Bởi Đức Tin?

 

Sách Hê-bơ-rơ được viết ra vào lúc xã hội đảo điên, dân tình gặp nhiều khủng hoảng cả vật chất lẫn tinh thần. Khi viết sách Hê-bơ-rơ, tác giả nhắm đến đối tượng là các Cơ Đốc nhân đang hoang mang không biết việc gì sẽ xảy đến cho mình và mình phải làm gì. Thời kỳ ổn định tốt đẹp của cha ông họ đã qua, giờ đây họ ngỡ ngàng vì đức tin lung lay...

 

Sứ điệp chính yếu của sách Hê-bơ-rơ là HÃY VỮNG TIN!

 

Đức Chúa Trời cho phép mọi sự xáo trộn để chúng ta có dịp học bài học sống bằng Đức Tin chứ không bằng Mắt Thấy. Ngài muốn chúng ta xây dựng cuộc đời trên sự vững chắc của cõi vĩnh hằng chứ không phải trên sự tạm bợ của trần thế.

 

Hãy nhìn vào Chúa Giê-xu mà VỮNG TIN!

 

Thầy Tế Lễ Tối Cao trên trời thấy rõ các khó khăn và nhu cầu của chúng ta. Vậy những ai công nghĩa hãy sống bằng đức tin.

Warren W. Wiersbe. Hê-bơ-rơ

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page