top of page

Sống giữa trần gian, chúng ta cần phải trang bị đức tin cho chính mình để chống lại những sức mạnh muốn lôi kéo chúng ta sống theo người đời.
 

Trong phần nghiên cứu Sáng Thế Ký chương 25-50, chúng ta sẽ gặp ba nhân vật độc đáo là những người đã dám sống trung thực, công chính:

Y-sác với đời sống thầm lặng đã làm thay đổi lịch sử.

Gia-cốp với cuộc sống đầy thăng trầm nhưng cuối cùng sống cuộc đời vương giả.

Giô-sép, người bị đối xử bất công nhưng cuối cùng được ban cho ngôi vị.
 

Những nhân vật Kinh Thánh quen thuộc này và những câu chuyện về cuộc đời của họ sẽ mang một ý nghĩa mới khi bạn thấy thế nào Đức Chúa Trời làm cho họ trở nên những người sống trung thực, công chính để thực hiện ý muốn Ngài giữa trần gian.

Qua những nhân vật này bạn sẽ học biết:

 • Làm thế nào để có thể sống với những người làm đời sống bạn khốn khổ;
 • Tại sao gia đình đổ vỡ;
 • Làm sao để bạn bắt đầu trở lại khi đã thất bại;
 • Bạn cần làm gì khi những ước mơ trở thành ác mộng;
 • Làm thế nào bồi đắp thế hệ tiếp theo bằng đức tin của bạn.

 

Trong tập giải nghĩa này có phần câu hỏi để nghiên cứu và thảo luận.

W.W. Sáng Thế Ký (25-50)

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page