top of page

Ngày Chúa tái lâm gần đến chưa? Cần phải có dấu hiệu nào báo trước? Con dân Chúa có phải chịu khổ nạn trước khi Đấng Christ tái lâm?

 

Các vấn nạn này sẽ được giải đáp trong hai thư tín Tê-sa-lô-ni-ca I và II. Tiến sĩ Warren Wiersbe nhấn mạnh rằng, theo lời dạy của Thánh Phao-lô, thì chúng ta phải sẵn sàng. Một đời sống sẵn sàng, một Giáo Hội Thánh sẵn sàng, để nghênh đón Đấng Christ. Qua phần I của tập khảo cứu này, tác giả khuyên con dân Chúa phải sống thánh thiện, sống hoà hợp, sống chân thật, sống trong hy vọng và biết giúp đỡ nhau. Trong phần II, tác giả khuyên ta phải biết nâng đỡ nhau trong hoạn nạn, dùng các sự dạy dỗ trong Kinh Thánh để soi sáng đời mình, và phải sống trọn vẹn cho Chúa.

Warren W. Wiersbe . Tê-sa-lô-ni-ca I&II

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page