top of page

Sách Thi Thiên là quyển thánh ca của người Do Thái. Tên gọi sách Thi Thiên trong tiếng Hê-bơ-rơ là tehillim, có nghĩa là sách ca ngợi. Sách Thi Thiên là một tập hợp gồm 150 bài hát ca ngợi Chúa do nhiều tác giả sáng tác. Mỗi bài thi thiên có một chủ đề riêng, bày tỏ tâm tư, tình cảm của tác giả đối với Chúa.

Warren W. Wiersbe- Thi Thiên I (Đoạn 1-41)

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page