top of page
 • Bước vào mùa Thương Khó—Phục Sinh, thời điểm để con dân Chúa lắng lòng, suy niệm về sự thống khổ của Đấng đã vì tội lỗi nhân loại mà chịu chết.  Nhận thấy đây là điều cần thiết cho con dân Chúa, Văn Phẩm Nguồn Sống đã đặc biệt soạn thảo và phát hành tập Bài Học Kinh Thánh Thương Khó —Phục Sinh  nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu. 
 • Qua 31 bài học Kinh Thánh được ký thuật trong các sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng, VPNS hy vọng sẽ giúp học viên học hiểu về những chặng đường cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi mọi sự được hoàn tất trong thánh ý của Đức Chúa Cha.  
 •  Các bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có câu gốc, giải nghĩa phần Kinh Thánh, câu hỏi thảo luận, và lời cầu nguyện.  Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân. 
 • Văn Phẩm Nguồn Sống xin giới thiệu Bài Học Kinh Thánh Thương Khó —Phục Sinh . Ước mong qua những bài học này sẽ giúp Bạn tự xét mình, ăn năn, và trở lại đầu phục Chúa trọn vẹn.

Bài Học Kinh Thánh Thương Khó - Phục Sinh

$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page