top of page

Giọng đọc: Hoàng Lê Ân và Vân Trang

Nhạc đệm: Quang Trung

Truyện ngắn Ái Tâm:

1/ Lòng mẹ - Vân Trang/ Hoàng Lệ Ân

2/ Mẹ - Hoàng Lệ Ân

3/ Thư Cho Em - Vân Trang

4/ Tâm Tình Gửi Mẹ - Hoàng Lệ Ân

CD Lòng Mẹ

$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page