top of page

“The Power of a Praying Husband” by Stomie Omartian

 

Yêu vợ, bạn chẳng ước gì hơn là nàng được hạnh phúc, thỏa nguyện, và đời sống đôi lứa thăng hoa.  Nếu đó là hoài vọng của bạn, hãy cầu nguyện cho nàng. Từ đó, bạn khám phá ra được bí quyết để vượt những thách thức chính là mời Đức Chúa Trời tể trị trên đời sống hôn nhân của bạn.

 

Qua 20 chương ngắn gọn và súc tích, Tác giả Stomie Omartian đi vào những lãnh vực thực tế mà người chồng cần cầu nguyện cho vợ về những vấn đề nàng quan tâm nhất: Nếp sống tình cảm; Nếp sống tâm linh; Thiên chức làm mẹ; Đời sống thể chất.

Năng Lực trong Lời Cầu Nguyện của Người Chồng

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page