top of page

Nghiên Cứu Thánh Kinh # 82

Tháng 7,8, & 9, 2022

 

Chủ đề: Cam Kết của Cơ Đốc Nhân trong Thế Giới Ngày Nay

 

 

Bài học theo các phân đoạn Kinh Thánh:

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-12; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-17; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-15; Phi-líp 1:15-30; Phi-líp 2:1-18; Phi-líp 3:7-16; Phi-líp 4:1-14;  Công Vụ 28:16-25, 28-31; Sáng Thế Ký 3:1-13;  Xuất Ê-díp-tô Ký 2:23-35; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21

 

 

Nghiên Cứu Thánh Kinh # 82

$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page