top of page

“Personality Plus” by Florence Littauer

 

Hiểu Mình để Hiểu Người. Hiểu người đã khó, hiểu mình còn khó hơn. Giáo sư Florence Littauer khéo léo trình bày một đề tài mới, khó hiểu và phức tạp, trở nên đơn giản dễ hiểu.

 

Một tác phẩm nổi tiếng về nhân cách giúp người đọc khám phá các giá trị tiềm ẩn, phong phú, và phức tạp của chính mình và người chung quanh để xây dựng gia đình hạnh phúc trong nguồn ân sủng tuyệt vời từ nơi cao.

Tính Khí Con Người

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page