top of page

Thánh Nhạc ( Thương khó và Phục sinh)

Vĩnh Phúc viết lời ca & Những sáng tác của Trần Lưu Hoàng.

 

Gồm hơn 50 bài Thánh Ca do Vĩnh Phúc viết lời ca và những sáng tác của Trần Lưu Hoàng. Có phần hòa âm cho hợp ca.
 Tài liệu cần có cho các Hội Thánh để dùng vào chương trình Thương Khó và Phục Sinh năm nay.
 Giá $25.00 mỗi cuốn.  Số lượng có hạn!

Thánh Nhạc ( Thương khó & Phục sinh)

$25.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page