top of page

BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI NGHỊCH CẢNH.

 

Dù muốn dù không, con dân Chúa là những người lính chiến. Phao-lô đã viết "Hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Giê-xu Christ"

 

Giô-suê là một trong những người lính giỏi. Khi Môi-se qua đời, Giô-suê đã nhận lấy vai trò lãnh đạo Y-sơ-ra-ên. Ông đã ghi tạc vào lòng lời dạy của Chúa về những bí quyết đưa đến chiến thắng. Nhận biết Đức Chúa Trời là nguồn sức lực, Giô-suê đã được Ngài sử dụng để dẫn dân Y-sơ-ra-ên tiến vào Đất Hứa.

 

Nghiên cứu sách Giô-suê, bạn sẽ học được:

 • Bí quyết để chiến thắng kẻ thù.
 • Làm thế nào để chuyển bại thành thắng.
 • Làm thế nào nhận biết được gia tài thuộc linh của bạn.
 • Nhưng nguy hiểm của một Cơ Đốc nhân nửa vời.

W.W. Giô-suê

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page