top of page

Tám lần Thánh Kinh nhắc nhở:

"HÃY NÊN THÁNH, VÌ TA LÀ THÁNH"

Ngoài ý khiển trách, những lời này mời còn gọi chúng ta sống trọn vẹn, gần gũi Đức Chúa Trời hơn.

 

Lê-vi Ký giúp Bạn hiểu:

 • Thế nào là nên thánh và nên thánh đem lại ích lợi gì?
 • Đức Chúa Trời thánh khiết có thái độ nào với tội lỗi và Ngài tha thứ cách nào?
 • Bạn có thể phát huy đức thánh khiết như thế nào?
 • Thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài nhận được ân phúc nào?
 • Công việc Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện cho con dân Ngài.

Nếu bạn ao ước sống thánh thiện - Lê-vi Ký là công cụ rất bổ ích cho Bạn.

 

Có thêm phần câu hỏi nghiên cứu và thảo luận sau mỗi chương trong tập sách này.

Warren W. Wiersbe- . Lê-vi Ký

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page