top of page

Quyền Năng Biến Cải.

 

Vâng, những môn đồ đầu tiên của Chúa là những người được biến cải. Trong những chương mở đầu của Phúc Âm Giăng, chúng ta thấy một nhóm người chiến đấu với đức tin và nhiều lúc đã vấp ngã. Nhưng sau khi Chúa chịu chết và sống lại, sự việc đã thay đổi vì họ đã được biến cải bởi quyền năng và Lời của Ngài.

Trong tập giải nghĩa này, Warren W. Wiersbe giải thích làm thế nào bạn trở nên một người được biến cải. Warren Wiersbe sẽ giải đáp những câu hỏi quan trọng như: Đức Thánh Linh hành động thế nào trên đời sống bạn? Bí quyết nào để lời cầu xin của bạn được nhậm? Tại sao mối thông công giữa các tín hữu là quan trọng? Làm sao để thắng hơn những áp lực thế gian?

 

"Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên..." (Giăng 1:12). Đây là lời mời tiếp nhận cuộc đời biến cải và chiến thắng!

 

Trong tập giải nghĩa này có phần câu hỏi để nghiên cứu và thảo luận.

W.W. Phúc Âm Giăng (13-21)

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page