top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

ỦNG HỘ

​VPNS

Chúng ta hiến dâng vì Chúa đã ban cho chúng ta trước

 

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nhận Con ấy thì không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu" - Giăng 3:16 NIV-VPNS

Donation

Bạn có thể giúp và ủng hộ VPNS rao giảng Phúc Âm của Chúa Giê-xu đến 100 triệu người Việt qua sự cầu thay và ủng hộ tài chánh

  • Sống với Thánh Kinh

  • Chân Trời Mới

  • Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh

  • Giải Nghĩa Kinh Thánh - Warren W. Wiersbe

  • Quỹ Điều Hành

  • Các mục vụ khác

Khi click "Donate" dưới đây, xin quý vị chọn "Donate with Paypal" để dâng hiến bằng Credit Card (thẻ tín dụng). 

PayPal ButtonPayPal Button

Dâng Hiến Trực Tiếp

Xin quý vị gửi ngân phiếu về:

Vietnam Ministries, Inc.

P.O. Box 4568, Anaheim, CA 92803-4568, USA 

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

Liên Kết Nhanh

Bản đồ trang Web

  • Facebook Social Icon
bottom of page