top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

SẢN PHẨM

Các sản phẩm của VPNS giúp trau dồi niềm tin của hơn 1.6 triệu Cơ Đốc nhân Việt Nam khắp nơi trên thế giới.

Sống Với Thánh Kinh

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày - Ấn hành hằng tháng hơn 45,000 tập, trong đó có hơn 40,000 được phân phối tại Việt Nam. Ngoài ra, Sống Với Thánh Kinh cũng được đăng trên các website.

Bài Học

Nghiên Cứu Thánh Kinh

Bài Học Kinh Thánh Hằng Tuần - Phát hành mỗi quý, Nghiên Cứu Thánh Kinh giúp cho việc học Kinh Thánh cá nhân, nhóm nhỏ, và các lớp Trường Chúa Nhật.

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

Liên Kết Nhanh

Bản đồ trang Web

  • Facebook Social Icon
bottom of page