top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Văn Phẩm Nguồn Sống (VPNS) được thành lập năm 1981. VPNS góp phần thực hiện Đại Mệnh Lệnh truyền bá Phúc Âm và môn đệ hóa trong vòng người Việt khắp nơi trên thế giới qua việc cung cấp Thánh Kinh và văn phẩm Cơ Đốc với mục đích cho người tin Chúa và chưa tin Chúa được trưởng thành tâm linh, và đem người khác đến với Chúa Giê-xu.

CÔNG TRƯỜNG RỘNG LỚN

93Triệu

Dân số Việt Nam. Đất nước đông dân thứ 13

3Triệu

Người Việt Nam sống trên 100 quốc gia khác

1.6Triệu

Chưa đến 2% dân số là Cơ Đốc nhân

90%

Tỷ lệ biết chữ với tiếng Việt là ngôn ngữ chính

Hiện nay tổng số người Việt sống tại Việt Nam khoảng 93 triệu và khoảng 3 triệu sống trên 100 quốc gia khác.

Theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là quốc gia xếp thứ 13 về dân số, và tiếng Việt là một trong 20 ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay. Hiện nay, tỷ lệ biết đọc và viết là 90.3%. Việc cung cấp văn phẩm Cơ Đốc và Kinh Thánh cho hơn 96 triệu người là một thách thức lớn; đây là vinh dự cho tất cả chúng ta được góp phần phổ biến Lời Chúa.

Hiện nay, số lượng Cơ Đốc nhân đã lên đến 1.6 triệu. VPNS nhận được nhiều yêu cầu từ cá nhân và Hội Thánh trong và ngoài nước Việt Nam xin cung cấp tài liệu huấn luyện, môn đệ hóa, dưỡng linh, và nghiên cứu Kinh Thánh. Ngoài ra, hơn nửa triệu người Việt đang sống tại các nước Đông Âu và những người lao động tại các quốc gia khác cũng cần được chăm sóc và nuôi dưỡng tâm linh. Đây là một trách nhiệm lớn của Hội Thánh Việt Nam tại hải ngoại.

Đáp ứng những thách thức đó, VPNS tìm lấy cơ hội để giới thiệu Đấng Christ cho người Việt cả trong và ngoài nước qua những mục vụ khác nhau.

SỨ MỆNH

Sâu

​Nhiệm

Kiến thức Kinh Thánh

Nuôi Dưỡng 

Trưởng thành thuộc linh

Tôn cao Danh Chúa

Qua mọi công tác phục vụ

Nâng Cao

Nhận thức về nhu cầu của người Việt và Hội Thánh địa phương

Bảo Tồn

Lịch sử và văn hóa Việt

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

Liên Kết Nhanh

Bản đồ trang Web

  • Facebook Social Icon
bottom of page