top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

NGHIÊN CỨU

​THÁNH KINH

Số 61 - Cơ Đốc Nhân Hữu Hiệu

2017 - Tháng 4,5,6

Mác

​Rôma

Galati

Số 59 - Sáng Tạo Liên Tục

2016 - Tháng 10,11,12

Sáng Thế Ký 

I Sa-mu-ên, II Sa-mu-ên

Thi Thiên, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên

Ma-thi-ơ, Lu-ca

I Cô-rinh-tô, II Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô 

Số 57 - Đức Tin & Hy Vọng

2016 - Tháng 4,5,6

Mác

II Tê-sa-lô-ni-ca

Hê-bơ-rơ

​Khải Huyền

Số 55 - Đức Tin & Cuộc Sống

2015 - Tháng 9,10,11,12

I Sa-mu-ên

Ma-thi-ơ, Lu-ca

Gia-cơ

I Phi-e-rơ, II Phi-e-rơ

​I Giăng, II Giăng, III Giăng

Số 53 - Đức Chúa Con Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri

2015 - Tháng 3,4,5

Lê-vi-ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký

II Sa-mu-ên, Thi Thiên, Ê-sai 

Giê-rê-mi, Ô-sê, Xa-cha-ri

Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng

​Công vụ các sứ đồ, Khải Huyền

Please reload

Số 60 - Được Kêu Gọi Làm Con Dân Chúa

2017 - Tháng 1,2,3

Mác

​Rôma

Số 58 - Giữ Vững Niềm Tin

2016 - Tháng 7,8,9

Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký

Phục Truyền Luật Lệ Ký

I Ti-mô-thê, II Ti-mô-thê

​Tít, Hê-bơ-rơ

Số 56 - Những Bài Học Trong Cuộc Sống

2016 - Tháng 1,2,3

Ê-xơ-tê

Gióp, Truyền Đạo

Nhã Ca

Ma-thi-ơ, Mác

​Giăng

Số 54 - Những Ưu Tiên Của Con Dân Chúa

2015 - Tháng 6,7,8

Nê-hê-mi

A-ghê

Xa-cha-ri

I Cô-rinh-tô

​II Cô-rinh-tô

Please reload

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

Liên Kết Nhanh

Bản đồ trang Web

  • Facebook Social Icon
bottom of page