top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

NHÀ SÁCH

"Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong" - Giô-suê 1:8.

Popular Categories

​ĐIỀU LỆ

Giá thành sản phẩm chỉ là sự đề nghị đóng góp

Mọi đóng góp cho những sản phẩm của VPNS sẽ giúp chúng tôi trang trải chi phí nhằm duy trì và phát triển mục vụ của VPNS

Cách Thức Đóng Góp

Chúng tôi nhận đóng góp qua PayPal và thẻ tín dụng.  Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ Visa và Mastercard, xin không nhận Amex và Discover. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

Điều Lệ Hoàn Trả

Vui lòng thông báo cho chúng tôi qua điện thư hay điện thoại trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng nếu bị hư hại hoặc không đúng sản phẩm đã đặt

ẤN PHẨM MỚI

Feature Catalog

KINH THÁNH

SÁCH THAM KHẢO

TRUYỀN ĐẠO ĐƠN

​BÀI HỌC KINH THÁNH

ÂM NHẠC

NGHIÊN CỨU THÁNH KINH