top of page

SỐ DÂNG: $10

Khi chọn "Donate" bên dưới, quý vị sẽ đến trang web của Paypal để dâng hiến bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoảng Paypal. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quý vị!

PayPal ButtonPayPal Button

Dâng Hiến Trực Tiếp

Xin quý vị gửi ngân phiếu về:

Vietnam Ministries, Inc.

P.O. Box 4568, Anaheim, CA 92803-4568, USA 

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết Nhanh

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page