top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-22 Trung tín phục vụ Chúa


 

Câu gốc: “Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy” (Phi-líp 2:22).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dặn dò các tín hữu Cô-rinh-tô cần có thái độ ra sao đối với người được ông sai đến? Lý do chính để Sứ đồ Phao-lô giới thiệu ông Ti-mô-thê như vậy là gì? Hội Thánh và những người trẻ tuổi cần làm gì để tránh tình trạng đánh giá nhau theo tiêu chuẩn của mình?


Vì còn lo công tác truyền giáo ở thành Ê-phê-sô nên Sứ đồ Phao-lô đã sai ông Ti-mô-thê, là một thanh niên còn trẻ tuổi, đến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô trước. Trong thư giới thiệu, ông dặn dò đừng ai xem thường anh và hãy giúp cho anh được thoải mái cho đến khi anh trở về bình an với Sứ đồ Phao-lô vì ông đang trông đợi (câu 10-11). Một người cao tuổi ân cần giới thiệu một người trẻ, không phải vì người trẻ là con thuộc linh của mình hay vì ơn nghĩa nào khác, cũng không phải vì chức vụ, địa vị hay học thức của người trẻ mà chính “Vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy.” Đó chính là đời sống trung tín phục vụ Đức Chúa Trời như lời Sứ đồ Phao-lô viết về chàng trai trẻ Ti-mô-thê cho Hội Thánh Phi-líp: “Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy” (Phi-líp 2:22).


Hội Thánh Cô-rinh-tô đã và đang xảy ra tình trạng chia rẽ thành nhiều phe phái vì họ đánh giá người phục vụ Chúa theo tuổi tác, chức vụ hoặc theo cảm tình riêng (I Cô-rinh-tô 1:11-13). Vì vậy Sứ đồ Phao-lô lo ngại sẽ có những ánh mắt dò xét, thái độ xem thường đối với chàng trai trẻ Ti-mô-thê nên ông đã dặn dò chu đáo để không bị ảnh hưởng đến công việc Chúa.


Tình trạng đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình cũng thường xảy ra trong Hội Thánh ngày nay, cho nên để nhận được sự tôn trọng, một số người trẻ đã tự chứng tỏ mình bằng dáng vẻ, tác phong bề ngoài hoặc khoe khoang trình độ học thức. Qua lời giới thiệu về ông Ti-mô-thê của Sứ đồ Phao-lô cho thấy người được tôn trọng không hẳn do tuổi tác nhưng chính là ở lòng trung tín phục vụ Chúa của người đó. Chỉ khi mọi người thấy rõ chúng ta trung tín trong đức tin cùng công tác phục vụ thì tất yếu sẽ nhận được sự tôn trọng từ anh chị em trong cộng đồng đức tin. Con dân Chúa cũng đừng nên có những ánh mắt, thái độ xem thường những người trẻ tuổi đang phục vụ Chúa, nhưng cần nhìn vào gương trung tín trong đời sống phục vụ Đức Chúa Trời của họ. Mặt khác, là người trẻ hầu việc Chúa, chúng ta cũng đừng quá lo ngại mình sẽ bị xem khinh vì thiếu kinh nghiệm, cũng đừng đòi hỏi được tôn trọng vì chức vụ, trình độ…, nhưng hãy ân cần “…lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (I Ti-mô-thê 4:12).


Bạn cần làm gì để giúp nhau trung tín phục vụ Chúa?


Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn trung tín phục vụ Chúa và nêu gương trong lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch giữa vòng anh chị em cùng đức tin.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page