top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-24 Làm mọi sự vì tình yêu thương


 

Câu gốc: “Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đề cập đến ông A-bô-lô như thế nào? Ông khuyên dạy các tín hữu tại Cô-rinh-tô những điều gì? Vị sứ đồ nhấn mạnh nền tảng để làm mọi điều là gì? Bạn đã thực hành điều này như thế nào trong đời sống?


Trong phần cuối thư I Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đề cập đến một người “anh em chúng ta” là ông A-bô-lô, không phải anh em của riêng Sứ đồ Phao-lô nhưng của tất cả tín hữu tại Cô-rinh-tô. Chúng ta đã biết ông A-bô-lô là một trong những người lãnh đạo được một số tín hữu tại Cô-rinh-tô đặc biệt ủng hộ, dẫn đến sự chia rẽ giữa vòng họ (I Cô-rinh-tô 1:12), và qua đó cho thấy ông A-bô-lô cũng là người có công khó trong việc gây dựng đức tin của các tín hữu tại đây. Điều quan trọng hơn chúng ta thấy rõ và có thể tiếp tục khẳng định rằng sự chia rẽ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô không đến từ những người lãnh đạo đầy tình yêu thương. Ông A-bô-lô không hề tranh quyền ủng hộ giữa các tín hữu, nhưng ông vẫn một lòng chu toàn chức vụ Đức Chúa Trời giao phó không chỗ trách được. Có thể vì lý do nào đó mà ông A-bô-lô chưa muốn trở lại Cô-rinh-tô trong dịp này, nhưng qua sự thuyết phục, “cố khuyên” của Sứ đồ Phao-lô, ông hứa rằng sẽ trở lại thăm họ khi có cơ hội (câu 12).


Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu ở Cô-rinh-tô, “Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương” (câu 13-14 BTTHĐ). Ông tin rằng sau khi đọc được thư này, các tín hữu tại Cô-rinh-tô sẽ khởi sự chỉnh đốn lại những vấn đề đang tồn đọng giữa vòng họ, chính vì thế Sứ đồ Phao-lô khuyên họ cần phải vững vàng và tỉnh thức, sau nữa cần phải thể hiện sự can đảm để đối diện với những nan đề như chia rẽ, tà dâm… Và điều quan trọng hơn hết là hãy thực hiện mọi việc với nguyên tắc “lấy lòng yêu thương mà làm” (câu 14) như điều Sứ đồ Phao-lô đã viết trong I Cô-rinh-tô 13. Chúa Giê-xu cũng dạy sự sửa trị bằng tình yêu thương giúp chúng ta được anh em lại (Ma-thi-ơ 18:15).


Ngày nay, trong gia đình đức tin của chúng ta ít nhiều gì cũng có những tình trạng như Hội Thánh Cô-rinh-tô khi xưa, nhưng nhiều khi chúng ta vẫn thường nể nang mà làm lơ đi những tội lỗi anh chị em mình vi phạm, hoặc ngược lại chúng ta phản ứng quyết liệt mà thiếu tình yêu thương khiến cho lạc mất anh chị em. Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô không chỉ cho các tín hữu Cô-rinh-tô nhưng cho cả mỗi chúng ta ngày nay khi ngày cuối cùng đã đến gần, mỗi con dân Chúa cần phải tỉnh thức, vững vàng, phải can đảm vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát (II Ti-mô-thê 1:7), và hãy giải quyết mọi vấn đề trên nền tảng tình yêu thương để đem lại ích lợi và gây dựng lẫn nhau trong Chúa.


Bạn có đặt nền tảng tình yêu thương trên hết khi bắt đầu giải quyết một vấn đề nào đó không?


Lạy Chúa, tình yêu Chúa đối với con quá lớn. Xin Chúa giúp con biết thực hành tình yêu thương như Ngài đã yêu con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page