top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-25 Tìm kiếm sự khôn ngoan


 

Câu gốc: “Sự khôn ngoan là điều cần nhất; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng” (Châm-ngôn 4:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích chuyến đi đến Giê-ru-sa-lem của Nữ hoàng Sê-ba là gì? Bà đã nhìn thấy những gì và bà có cảm xúc ra sao? Bạn thường dựa vào điều gì khi cần đưa ra những quyết định?


Nữ hoàng nước Sê-ba nghe nói về sự khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn nên đã thực hiện một chuyến đi dài để tìm kiếm vua và tìm kiếm sự khôn ngoan. Bà muốn tận mắt nhìn thấy và tận tai nghe được sự khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn. Quả thật bà đã tận tai nghe những lời khôn ngoan của vua khi ông trả lời được tất cả câu hỏi hóc búa và chẳng có điều gì mà ông “không giải nghĩa nổi cho bà.” Bà cũng đã tận mắt chứng kiến sự khôn ngoan của vua qua kiến trúc cung điện, thức ăn bày biện trên bàn vua, cách sắp xếp công việc của các quan, trang phục họ mặc, cùng các của lễ thiêu Vua Sa-lô-môn dâng. Bà đã “mất vía” vì những điều đó vượt quá sức tưởng tượng của bà. Đối với người thời Cựu Ước thì sự khôn ngoan không chỉ thể hiện trong cách ăn nói mà còn trong cách quản trị, điều hành, trong những kỹ năng khéo léo, tay nghề cao… (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:3-6). Tất cả mọi sự bà nhìn thấy đều bày tỏ sự khôn ngoan vượt bậc của Vua Sa-lô-môn.


Dù Nữ hoàng Sê-ba đã có mọi sự như địa vị cao trọng, sự giàu có v.v... nhưng bà vẫn nhọc công tìm kiếm sự khôn ngoan cho thấy đối với vị nữ hoàng từ phương xa ấy sự khôn ngoan là điều rất quan trọng. Trong phân đoạn Kinh Thánh này có tám câu mà có bốn lần nhắc đến “sự khôn ngoan.” Sự khôn ngoan ở đây là của Chúa, khác với sự khôn ngoan của thế gian. Sự khôn ngoan của thế gian muốn chúng ta tin cậy cảm xúc và làm theo ý riêng của mình để có được những thứ mình muốn. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu và làm theo những điều Kinh Thánh dạy dù có phải chịu thiệt thòi, hy sinh. Sách Châm Ngôn, hầu hết do Vua Sa-lô-môn viết ra, cũng khuyến khích tìm kiếm sự khôn ngoan, “Sự khôn ngoan là điều cần nhất; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.”


Nữ hoàng Sê-ba đã vui mừng, thỏa lòng đến nỗi bà nói rằng những người hầu hạ Vua Sa-lô-môn thật có phước thay khi được đứng chầu trước mặt vua và nghe sự khôn ngoan của vua. Ngày nay chúng ta có phước hơn rất nhiều khi nhận biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ “mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng” (Cô-lô-se 2:3). Và khi có Lời Chúa ở đầy trong lòng thì chúng ta được dư dật mọi sự khôn ngoan (Cô-lô-se 3:16). Xin Chúa cho chúng ta luôn sống với Lời Chúa để có những quyết định khôn ngoan.


Bạn có đang tìm kiếm sự khôn ngoan qua sự gặp gỡ Chúa Giê-xu và Lời Chúa mỗi ngày không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì trong Ngài ẩn chứa mọi sự khôn ngoan. Xin cho con tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Chúa và Lời Ngài để con luôn được vui thỏa trong cuộc sống.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page