top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-27 Người quản lý kho báu của Chúa


 

Câu gốc: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này chủ yếu nói đến chức vụ gì? Trong các kho báu phải cai quản có chứa những gì? Vì sao phải phân công cẩn thận và tỉ mỉ cho công việc này? Cơ Đốc nhân có kho báu nào cần phải cai quản?


Công việc cai quản kho báu của Đức Chúa Trời cũng được xem là một chức vụ rất quan trọng nên Vua Đa-vít sắp đặt thật rõ ràng và tỉ mỉ. Những người Lê-vi được giao trách nhiệm cái quản các kho báu của đền Đức Chúa Trời và các kho báu chứa các vật thánh. Trong số họ có những người được giao cai quản những của cải từ sự dâng hiến và các vật dụng trong đền thờ, đồng thời cũng có những người được giao cai quản những chiến lợi phẩm được biệt riêng ra thánh do Vua Đa-vít và các tướng lãnh dâng vào.


Ngày nay, chúng ta cũng có một đền thờ, một kho báu cần được cai quản đó chính là đời sống mới, tấm lòng mới được Chúa ban cho (Ê-xê-chi-ên 36:26). Bởi sự cứu rỗi của Đấng Christ, chúng ta được ban cho một đời sống mới (Rô-ma 6:4). Tuy nhiên, lúc nào cũng có những kẻ thù thuộc linh đang rình rập để cướp phá, hủy hoại những gì Chúa đã ban cho, vì vậy Sứ đồ Phi-e-rơ đã ân cần nhắc nhở, “Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8). Chúng ta cần phải tỉnh thức, canh giữ cẩn thận đời sống, tấm lòng, tâm trí của mình khỏi những kẻ trộm cướp chỉ muốn cướp giết và hủy diệt điều quý báu Chúa ban cho mình (Giăng 10:10).


Việc cai quản kho báu ngày trước được thực hiện thật chu đáo. Chúng ta cũng phải canh giữ những gì Chúa ban một cách thật nghiêm nhặt. Chúng ta không thể đánh thắng những kẻ trộm cướp thuộc linh bằng sức riêng mình mà phải nhờ cậy Chúa và sử dụng gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-17).

Mỗi ngày, những kẻ trộm thuộc linh luôn tìm nhiều cách để lẻn vào cướp phá kho báu đời sống, tấm lòng mới của chúng ta bằng nhiều thứ độc hại chứa trong phim ảnh, âm nhạc, các trang mạng xã hội v.v… Chúng ta phải cầu xin Chúa gìn giữ mình khỏi sự cám dỗ của bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng xấu đến những kho báu mới của mình. Những kẻ trộm này cũng có thể tìm cách len lỏi vào đời sống, tấm lòng của chúng ta qua những cảm xúc tiêu cực như tức giận, ganh ghét; qua những suy nghĩ và hành động không xứng hiệp v.v… Chúng ta phải giữ sự tương giao với Chúa thường xuyên và để cho Lời Ngài dẫn dắt chúng ta mỗi ngày một cách thật nghiêm túc để có thể cai quản được nghiêm ngặt kho báu thuộc linh mới của mình và ngăn chặn không để những gì có thể ảnh hưởng xấu tự do xâm nhập.


Bạn làm gì để Lời Chúa dẫn dắt mình thường xuyên?


Lạy Chúa, xin cho con cứ nương cậy Ngài và đi theo sự dẫn dắt của Lời Ngài để ngăn chặn và chống trả được những tên trộm cướp thuộc linh muốn hủy hoại kho báu mới được Chúa ban cho.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page