top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-28 Các trang phục khác của thầy tế lễ


 

Câu gốc: “Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi phải nên thánh vì Ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:45).


Câu hỏi suy ngẫm: Những trang phục đặc biệt khác dành cho thầy tế lễ có ý nghĩa gì? Bản tính nào của Chúa được nhấn mạnh ở đây? Bài học này có liên quan gì đến bạn trong trang phục và lối sống thờ phượng Chúa của mình?


Chúa cũng dạy ông Môi-se làm những trang phục đặc biệt khác. Trước tiên là thẻ thánh bằng vàng ròng, được khắc nổi câu “Thánh cho Đức Giê-hô-va.” Thẻ này được buộc vào sợi dây màu tím, đeo trên trán của Thầy Tế lễ Thượng phẩm A-rôn vòng qua cái mũ. Ông A-rôn phải đeo thẻ thánh mỗi khi vào đền của Đức Chúa Trời. Thẻ thánh nhắc nhở toàn thể dân Chúa về bản tính thánh khiết của Chúa, ông A-rôn đại diện gánh tội lỗi của người Ít-ra-ên và làm của lễ chuộc tội cho cả dân Chúa trong đền thánh (câu 38). Bản tính thánh khiết của Chúa phải được khắc ghi trong tâm trí của toàn thể tuyển dân. Họ phải được thánh hóa, nghiêm trang, chỉnh tề khi ra mắt Đức Chúa Trời và luôn ý thức trong cách hành xử thường nhật như một dân tộc được biệt ra thánh trước mặt Chúa.


Tiếp theo là áo lá mặc trong cùng mũ được làm bằng vải gai mịn và đai thêu được may đặc biệt để trang sức cho tất cả các thầy tế lễ, làm cho họ được vinh quang, khác biệt với những người Ít-ra-ên khác (câu 39-40). Cuối cùng là quần lót, được may bằng vải gai, dài từ lưng quần đến bắp đùi để che sự lõa lồ của họ (câu 42, xem thêm Xuất Ê-díp-tô Ký 20:26).


Mặc dù trang phục thánh của các thầy tế lễ được may bằng chất liệu quý, may rất tỉ mỉ và chính xác theo kiểu mẫu thiết kế Chúa đã chỉ dạy, nhưng chỉ trang phục thôi cũng không làm cho các thầy tế lễ nên thánh. Các thầy tế lễ phải mặc đúng trang phục, ông Môi-se xức dầu cho họ, lập và biệt riêng ra thánh, để họ có thể thi hành chức tế lễ nơi hội mạc của Đức Chúa Trời (câu 41).


Mặc trang phục đúng đắn là quy định bắt buộc cho các thầy tế lễ khi ra vào hành lễ tại đền thờ, như vậy họ sẽ không mắc tội với Chúa và chẳng phải chết (câu 43). Lời Chúa dạy: “Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài” (Thi-thiên 96:9). Ngày nay, chúng ta là những Cơ Đốc nhân mang Danh Đấng Cứu Thế, được nên thánh không phải vì trang phục đặc biệt hay những việc công đức của mình, nhưng vì Chúa Giê-xu đã đổ máu cứu chuộc, thánh hóa, và biệt riêng chúng ta làm dân thánh của Ngài. Bản chất của Chúa là thánh, Ngài đòi hỏi chúng ta phải nên thánh giống Cha của mình.


Bạn thể hiện đặc điểm “thánh” trong cách ăn mặc, nói năng, hành xử, làm việc, giải trí, và dòng suy tưởng như thế nào? Bạn được Chúa nhắc nhở phải thay đổi điều gì?


Cảm tạ Chúa đã ban cho con địa vị dân thánh trong Ngài. Xin Chúa giúp con giữ ý tưởng, lời nói, và hành xử của con ngày càng trở nên thánh, giống Chúa hơn, để con được xinh đẹp và vinh quang trong mắt Chúa và sống sáng Danh Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page