top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-30 Để phước hay họa cho con cháu


 

Câu gốc: “Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc; và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp” (câu 26).


Câu hỏi suy ngẫm: Bí quyết để phước cho con cháu là gì? Câu chuyện Vua A-háp chiếm vườn nho trong I Các Vua 21 dạy bạn điều gì? Những điều quan trọng nào bạn muốn để lại cho con cháu?


Ai trong chúng ta cũng muốn để phước cho con cháu, nhưng trên thực tế, số người để phước cho con cháu thì ít mà để họa thì nhiều. Dù biết cần phải dạy con đạo đức, khôn ngoan và để lại di sản thuộc linh cho con, nhưng lắm khi vì ham tiền của mà nhiều người xem nhẹ giá trị đạo đức. Dù biết giá trị tâm linh quan trọng hơn giá trị vật chất, nhưng con người thường đầu tư vật chất nhiều hơn tâm linh. Và điều đáng buồn là chính những hành vi tội lỗi, thiếu kính sợ Chúa của cha mẹ đã ảnh hưởng đến nếp sống của con cháu và đem lại tai họa cho dòng dõi của mình.


Bí quyết để phước cho con cháu là dạy con cháu kính sợ Chúa qua lời nói chân thật, việc làm công chính của chính bản thân mình. Vì “trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc,” và “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống” (câu 26-27). Chúa sẽ là Vầng Đá vững an để mỗi chúng ta và con cháu ẩn núp trong phong ba bão tố cuộc đời và tránh khỏi cạm bẫy sự chết. Kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ đem đến bình an trong đời này và hưởng phước hạnh trong cõi vĩnh hằng.


Có lẽ nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng những tội lỗi kín giấu mình làm đâu có ai biết, làm sao ảnh hưởng đến con cháu? Trong I Các Vua 21 kể lại câu chuyện Vua A-háp chiếm vườn nho của người khác. Vì vua quá thèm muốn vườn nho của ông Na-bốt, Hoàng hậu Giê-sa-bên đã hiến kế dùng hai tên vô lại làm chứng dối rằng: “Na-bốt có rủa sả Đức Chúa Trời và vua” (I Các Vua 21:13), rồi kết án ném đá ông, cướp vườn nho của ông. Vua A-háp dù lạm quyền giết người cướp của, chẳng có ai xử phạt được ông nhưng ông và cả con cháu ông không thể tránh khỏi hình phạt của Chúa. Tiên tri Ê-li đã nói với vua: “Phải, tôi đã tìm được vua, vì vua đã tự bán mình để làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Ngài phán: ‘Ta sẽ giáng họa trên ngươi. Ta sẽ quét sạch hậu duệ ngươi, tiêu diệt các người nam của nhà A-háp, dù là kẻ nô lệ hay người tự do trong Ít-ra-ên” (I Các Vua 21:20-21 BTTHĐ). Vì thiếu kính sợ Chúa, vợ chồng Vua A-háp đã phạm tội với Chúa, với người, dẫn đến hậu quả phải chịu hình phạt nặng nề. Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta nhớ lời dạy của Vua Sa-lô-môn và thấy được thảm họa của Vua A-háp để lại cho con cháu ông mà biết sống chân thật, kính sợ Chúa, làm gương tốt, dạy con cháu mình sống kính sợ Chúa để gia đình vui hưởng phước hạnh Chúa ban.


Bạn quan tâm để lại cho con cháu di sản tâm linh hay vật chất?


Tạ ơn Chúa đã dạy con phải luôn sống chân thật, kính sợ Chúa và quan tâm để lại di sản tâm linh cho con cháu. Cầu xin Chúa cho con và con cháu luôn vui hưởng phước Chúa ban.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

64 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page