top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-30 Bồi thường thiệt hại mùa màng


 

Câu gốc: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Ma-thi-ơ 7:12).


Câu hỏi suy ngẫm: Luật bồi thường thiệt hại mùa màng được quy định như thế nào? Để thực hiện được quy định này, tuyển dân cần nhận thức điều gì? Bài học hôm nay có liên hệ gì với đời sống hằng ngày của bạn?


Luật của Chúa về việc bồi thường thiệt hại mùa màng quy định cụ thể như sau: Người nào thả thú vật cắn phá hoa quả mùa màng, làm hư hại đồng ruộng hay vườn nho người khác, thì phải lấy hoa lợi tốt nhất trong đồng ruộng hay vườn nho mình để bồi thường. Người nào nổi lửa trong đồng ruộng mình, đốt bụi gai rồi để lửa cháy lan sang ruộng người khác, tàn hại mùa màng, dù đã gặt hay chưa gặt, thì phải bồi thường mọi thiệt hại (câu 5-6). Trong tinh thần ăn năn và có trách nhiệm cao, người gây hư hại phải nhận mọi thiệt hại về mình. Luật bồi thường thiệt hại được xây dựng trên nguyên tắc công bình và yêu thương của Chúa. Luật pháp Chúa cho con người biết thế nào là phạm tội và khi một người nhận thức mình đã làm điều lầm lỗi thì hành động chuộc lỗi phải được thực hiện nghiêm túc. Khi sơ suất gây tổn hại đến hoa lợi của người khác, người có lỗi cũng phải rộng rãi, bồi thường điều tốt nhất mình có để an ủi người bị thiệt hại, việc làm này cũng giúp cho chính mình dễ dàng được tha thứ hơn.


Đức Chúa Trời muốn tuyển dân của Ngài phải nhận thức rằng khi mình làm tổn hại cho người anh em của mình là làm tổn hại cho chính mình. Đây là nguyên tắc căn bản để sống yêu thương và hòa bình trong cộng đồng. Có như vậy, mọi người sẽ cẩn trọng hơn, suy xét về kết quả hay hậu quả trong từng công việc hằng ngày của mình trước khi hành động.


Bản tính tự nhiên của con người là yêu mình hơn người khác, chăm về lợi ích của mình hơn của người khác, tham lam, vô cảm, vô trách nhiệm, có khuynh hướng biện hộ, lấp liếm tội lỗi. Thực tế cho thấy nhiều người biết rõ mình đã làm tổn hại đến lợi ích của người khác nhưng vẫn khước từ bồi thường về tinh thần lẫn vật chất cho nạn nhân của mình. Là con dân Chúa, chúng ta cần nhận thức Đức Chúa Trời yêu thương, toàn tri, và công chính đang tể trị và dõi theo mọi việc làm của mình. Giữa xã hội sống ích kỷ, thiếu yêu thương, chúng ta cùng khích lệ nhau sống theo tiêu chuẩn của Chúa như cá lội ngược dòng, xây dựng một cộng đồng yêu thương và hòa bình bằng cách giữ Lời Chúa dạy, sống trong tinh thần yêu người lân cận như chính mình (Ma-thi-ơ 19:19) và nhớ rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Người sống chân thành và có trách nhiệm theo Lời Chúa dạy có thể bị xem là ngu dại trong mắt loài người nhưng được Chúa ghi nhận và ban thưởng.


Bạn có được Chúa nhắc nhở cần bồi thường điều gì cụ thể cho ai trong tuần này không?


Lạy Chúa, xin giúp con sống yêu thương và công chính như Cha đã phán dạy. Xin cho con can đảm nhận lỗi của mình và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page