top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-01 Thách Thức Khi Ngã Lòng


 

Câu gốc: “Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, thì sức lực con nhỏ mọn thay” (Châm-ngôn 24:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đang biện luận với Chúa về điều gì? Tâm trạng ông lúc đó thế nào? Đức Chúa Trời đáp lời ông ra sao? Thách thức Chúa dành cho ông Giê-rê-mi nhắc nhở bạn điều gì?


Tiên tri Giê-rê-mi biết rõ Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình (câu 1a). Nhưng ông vẫn muốn biện luận cùng Chúa vì ông đang đối diện với nỗi sầu thảm lớn trước những khó khăn vây phủ (câu 1b). Ông thắc mắc với Chúa, “tại sao con đường kẻ ác luôn hưng thịnh? Tại sao những kẻ gian trá vẫn yên ổn?” (câu 1c Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Có lẽ trong lòng ông đang dâng trào sự bất mãn do chứng kiến cảnh bất công. Tâm trí ông lúc đó là hình ảnh của những người từng hưởng ân huệ của Chúa nhưng lại đối với Ngài cách giả dối. Cụ thể đó chính là người A-na-tốt. Họ thuộc dòng tộc của Tiên tri Giê-rê-mi, là con dân Chúa, được “Ngài vun trồng” (câu 2, 6), vậy mà họ lại chống nghịch Chúa và tìm hại mạng sống của Tiên tri Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 11:21). Vì thế, ông cầu xin Chúa phải thực thi công lý tức thì (câu 3). Ông không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Ông đang ngã lòng trước hoạn nạn.


Đức Chúa Trời đã trả lời cho Tiên tri Giê-rê-mi bằng một câu hỏi đầy thách thức: “Nếu con chạy đua với người chạy bộ mà còn mỏi mệt, thì làm sao đua được với ngựa? Nếu ở trong đất an ổn mà con còn vấp ngã, thì làm sao con đối phó với rừng rậm Giô-đanh?” (câu 5 BTTHĐ). Ngài nhắc cho ông nhớ khi anh em trong gia tộc ông phản bội mà ông đã ngã lòng, thì khi bị kẻ thù lớn hơn như các vua, quan tướng chống nghịch, làm sao ông đứng nổi? (câu 5-6). Chính lời thách thức của Chúa đã thêm năng lực cho Tiên tri Giê-rê-mi để ông tiếp tục tin cậy Chúa, mạnh mẽ công bố sứ điệp của Ngài. Dù bị người thân thương, gần gũi với ông phản bội, nhưng Chúa luôn thành tín với ông. Dù ông đã ngã lòng nhưng Chúa luôn nâng đỡ và cho ông thấy Chúa biết, Chúa hiểu, và Chúa sẽ hành động trong thời điểm của Ngài.


Ngày nay, cũng có nhiều Cơ Đốc nhân thắc mắc: “Tại sao kẻ ác lại được hanh thông?” Không có gì sai khi chúng ta đòi hỏi công lý. Nhưng sai là khi chúng ta thấy bất công xảy ra thì lại ngã lòng và trách móc Chúa. Sai là khi chúng ta nghĩ mình có thể tự đứng lên đấu tranh cho công lý theo cách của mình. Nếu chúng ta hết lòng kính sợ Chúa và tin rằng Chúa của chúng ta là Đấng Công Bình thì chúng ta phải kiên trì chờ đợi thời điểm của Ngài. Thách thức dành cho chúng ta là phải vững lòng để có thể giống như lời ví von, “chạy đua với ngựa,” và tin rằng: “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6).


Bạn có đang ngã lòng vì một sự bất công nào đó không? Bạn nhận biết Chúa thách thức bạn điều gì?


Lạy Chúa, xin nhắc con luôn nhớ Ngài là Đấng Công Bình và là Đấng không hề thay đổi. Xin giúp con cứ vững tin nơi Chúa, không vấp ngã khi hoạn nạn xảy ra để con tiếp tục nhìn thấy ơn lành của Ngài trên đất.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page