top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-11 Nhìn lại một năm qua


 

Câu gốc: “...vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có thắc mắc gì trước cơn đại dịch toàn cầu Covid-19? Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói chúng ta sống hoặc chết đều thuộc về Chúa? Cơ Đốc nhân cần sống thế nào trong cơn đại dịch này? Bạn có suy nghĩ gì trong ngày cuối năm?


Hôm nay là Ba Mươi Tết Âm lịch. Nhìn lại một năm trôi qua, có lẽ mọi người đều đồng ý đây là một năm có nhiều hoạn nạn. Đại dịch Covid-19 bùng phát và hoành hành khắp thế giới, lây nhiễm và lan tràn nhanh chóng, gây ra cái chết cho bao người và khiến nền kinh tế toàn cầu suy thoái, cuộc sống vô vàn khó khăn. Con dân Chúa cũng không thoát khỏi vòng xoáy đó. Có một số Cơ Đốc nhân bị lây nhiễm phải cách ly điều trị, và cũng có một số mục sư, tín hữu đã bị chết vì dịch. Có thể có người thắc mắc tại sao Chúa để đại dịch hoành hành và sao Ngài không giữ gìn con dân Chúa khỏi chết?


Trước hết, Sứ đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa nhớ rằng chúng ta không sống biệt lập. Về mặt thuộc linh, chúng ta thuộc về cộng đồng dân Chúa. Về mặt thuộc thể, chúng ta thuộc về thế giới này. Là con người nên không ai thoát khỏi quy luật sống, chết, và vì thế Cơ Đốc nhân cũng bị hòa quyện vào trong dòng chảy của cơn đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, khác với người chưa biết Chúa, Cơ Đốc nhân sống là sống cho Chúa, và chết cũng chết cho Chúa. Qua sự chết, chúng ta được sống đời đời với Chúa nơi Thiên Đàng phước hạnh, cho nên dù sống hoặc chết cũng đều thuộc về Chúa, vì Đấng Christ là Chúa của người sống cũng như người chết. Như vậy, sống trong cơn đại dịch toàn cầu Covid-19, nếu Chúa cho chúng ta sống thì hãy nhớ chúng ta luôn ảnh hưởng đến cộng đồng, nên hãy sống làm vinh quang Danh Chúa và đừng có những hành động gây vấp phạm cho người khác. Nếu Chúa cho phép chúng ta phải chết, thì chết cho Chúa vì Chúa luôn là Chúa của chúng ta (câu 8-9). Trong ngày cuối cùng, những người đã chết sẽ thức dậy để sống đời đời với Chúa (I Cô-rinh-tô 15:52).


Một năm đáng nhớ đã trôi qua, chúng ta tin rằng Chúa cho phép cơn đại dịch xảy ra để cảnh tỉnh cả thế giới, trong đó có chúng ta, rằng đời người hết sức mong manh, sống và chết nằm ngoài tầm tay của y học và khoa học. Điều quan trọng của Cơ Đốc nhân không phải là sống hay chết, nhưng là “sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa, vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” Hãy vững lòng bước đi trong năm mới để làm sáng Danh Chúa trong những ngày Ngài còn cho chúng ta sống trên đất.


Bạn nhìn về năm mới sắp đến như thế nào?


Cảm tạ Chúa vì một năm đã trôi qua, dù ít nhiều phải chịu ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu nhưng con luôn vững tin chương trình của Chúa trên cuộc đời con. Xin cho con sống hoặc chết đều thuộc về Chúa và luôn sống sáng Danh Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

53 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page