top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-21 Lời nói của người công chính


 

Câu gốc: “Miệng người công bình là một nguồn sự sống” (câu 11a).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan như thế nào? Sự khác biệt của đời sống người công chính và người gian ác ra sao? Tại sao đầu người công chính được ban phước lành và miệng người công chính là nguồn sự sống? Bạn phải sống thế nào để bạn và nhiều người khác được hưởng sự sống đời đời?


Khi dạy con, Vua Sa-lô-môn đã dùng phương pháp so sánh để giúp cho con thấy rõ sự tương phản giữa cuộc đời người công chính và người gian ác, cùng kết quả về lời nói của hai loại người này (câu 7-10). Chính những hình ảnh tương phản đó giúp cho con dễ dàng quyết định chọn lựa cách sống của mình. Công việc của người công chính sẽ được tưởng nhớ và khen ngợi, bước đi của họ cũng được vững chắc và an toàn. Ngược lại công việc của người gian ác sẽ bị mục nát, tên tuổi của họ cũng sớm bị lãng quên, con đường quanh co tội lỗi sẽ bị người khác vạch trần, sớm muộn gì bản chất gian tà cũng sẽ bị lộ ra (câu 7, 9). Người khôn ngoan đón nhận những điều răn dạy (câu 8), và chính miệng họ cũng “là một nguồn sự sống” (câu 11), nói ra những lời khôn ngoan, đem con người đến sự sống đời đời. Ngược lại miệng người gian ác luôn chất chứa bạo tàn, miệng người ngu muội đưa họ đến chỗ sa ngã, hủy hoại (câu 8-11).


Vua Sa-lô-môn dạy, “Đầu người công chính được ban phước lành” (câu 6a BTTHĐ) bởi vì người công chính biết nghe theo Lời Chúa dạy nên nhận được nhiều ân phúc, đó là tặng phẩm và ân huệ Chúa ban cho. Và ông dạy tiếp: “Miệng người công bình là một nguồn sự sống” (câu 11a), bởi vì người công chính đầy dẫy Lời Chúa trong lòng nên miệng luôn nói ra Lời Sự Sống (Lu-ca 6:45). Vua Sa-lô-môn khuyên dạy, việc chọn nghe lời của người công chính là việc vô cùng quan trọng vì người công chính biết nghe theo Lời Chúa dạy, được Đức Chúa Trời đẹp lòng, ban phước, nên khi nhận được lời của họ, chúng ta cũng nhận được sự sống vì trong lời của họ có “nguồn sự sống.”


Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu, Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa Giê-xu phán: “Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời” (Giăng 4:14 BTTHĐ). Chúa Giê-xu chính là nguồn phước và nguồn sự sống vì Ngài là Đức Chúa Trời. Lời Chúa là Bánh Trường Sinh và Nước Hằng Sống làm no đủ và thỏa mãn tâm linh con dân Ngài trong hiện tại và cả trong cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta biết chú tâm lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy để chúng ta hưởng được sự sống đời đời trong Chúa. Hơn thế nữa, chúng ta cũng hết lòng truyền rao những Lời Sự Sống là sứ điệp yêu thương của Chúa cho những người khác để họ cũng nhận được sự sống đời đời như chúng ta.


Bạn muốn nghe theo lời người công chính không?


Tạ ơn Chúa vì luôn chỉ dạy con biết sự khôn ngoan thật. Xin giúp con luôn vâng theo Lời Chúa và hết lòng truyền rao sự công bình, nguồn sự sống của Ngài cho mọi người.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page