top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-28 Chúa lập lại giao ước với Ít-ra-ên (phần 4)


 

Câu gốc: “Thường năm ba lần, trong vòng các ngươi, mỗi người nam sẽ ra mắt Chúa Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên” (câu 23).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy người Ít-ra-ên phải giữ ngày và kỳ lễ nào? Ý nghĩa của những ngày và kỳ lễ ấy là gì? Có lời hứa nào kèm theo? Ngày nay Hội Thánh có những kỳ lễ nào và ý nghĩa ra sao?


Chúa nhắc lại điều răn thứ tư trong Mười Điều Răn (câu 21) để tưởng nhớ công cuộc sáng tạo thế gian của Ngài, và người Ít-ra-ên phải giữ ngày Sa-bát để nghỉ ngơi dẫu đang giữa mùa gieo hay mùa gặt bận rộn. Chúa muốn con dân Ngài tập trung làm việc trong sáu ngày và nghỉ ngơi một ngày để phục hồi sức khỏe, tương giao với Chúa, gia đình, và cộng đồng đức tin. Giữ quân bình trong làm việc và nghỉ ngơi là trách nhiệm của Cơ Đốc nhân đối với Chúa, bản thân, và người thân của mình. Sự cám dỗ làm việc quá sức suốt bảy ngày trong tuần khiến chúng ta không còn thời gian cho Chúa và cho nhau.


Chúa truyền lệnh tất cả người nam Ít-ra-ên phải ra mắt Ngài tại Nơi Thánh trong ba kỳ lễ. Đây là ba kỳ lễ đặc biệt liên hệ đến sự kiện lịch sử tuyển dân ra khỏi Ai Cập. Thứ nhất, Lễ Bánh Không Men (câu 18) bắt đầu từ ngày mười lăm tháng Giêng, dân Chúa ăn bánh không men suốt bảy ngày để nhớ lại tổ phụ của họ đã ăn bánh không men suốt thời gian gấp rút ra khỏi Ai Cập, đồng thời để tưởng nhớ và biết ơn Đức Giê-hô-va đã làm nhiều dấu kỳ, phép lạ để cứu họ thoát kiếp nô lệ.


Thứ hai, Lễ Các Tuần hay còn gọi là Lễ Mùa Màng, để biết ơn Đức Giê-hô-va là Đấng chu cấp lương thực, ban cho mùa màng khi tuyển dân vào xứ Ca-na-an. Lễ hội này bắt đầu khi dân chúng thu hoạch bó lúa đầu mùa với nghi thức đưa qua đưa lại. Sau đó trở về thu hoạch các loại nông sản trong bảy tuần lễ, kết thúc mùa gặt vào ngày thứ năm mươi với lễ cảm tạ Chúa (câu 22; Lê-vi Ký 23:15-21).


Thứ ba, Lễ Lều Tạm (Lê-vi Ký 23:33-36; Dân Số Ký 29:12; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:13-15). Bắt đầu từ ngày rằm tháng Bảy kéo dài trong bảy ngày để tôn kính Đức Giê-hô-va và nhớ lại giai đoạn người Ít-ra-ên ở trong lều tạm khi đi trong hoang mạc. Chúa hứa sẽ gìn giữ và mở rộng lãnh thổ của họ khi họ giữ ba kỳ lễ trong năm, ra mắt để thờ phượng Ngài (câu 23-24).


Trong giao ước mới, Hội Thánh Chúa không còn giữ ba kỳ lễ trên, nhưng căn cứ Kinh Thánh, thiết lập những kỳ lễ như kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh, Thương Khó, Phục Sinh, Thăng Thiên, Đức Thánh Linh Giáng Lâm, Lễ Tạ Ơn v.v… Đây là dịp để Cơ Đốc nhân tưởng nhớ về sự tốt lành của Ba ngôi Đức Chúa Trời; sự chu cấp, cứu chuộc và dẫn dắt của Ngài. Và đây cũng là cơ hội con dân Chúa học hỏi Lời Chúa và thông công với nhau.


Bạn đã trải nghiệm những kỳ lễ trong Hội Thánh như thế nào?


Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu con, cứu chuộc, chu cấp mọi nhu cầu về thể xác, tâm hồn và tâm linh của con. Thật con không đủ lời để cảm tạ và suy tôn Ngài! Nguyện trọn đời con hết lòng yêu kính Chúa và trung tín phụng sự Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page