top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-01 Phẩm tính vui mừng


 

Câu gốc: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4).


Câu hỏi suy ngẫm: Phẩm tính “vui mừng” của Trái Thánh Linh có những đặc điểm gì? Sự vui mừng đó ảnh hưởng thế nào trên đời sống Cơ Đốc nhân? Đời sống bạn bày tỏ sự vui mừng trong Chúa như thế nào?


Sau “yêu thương” thì “vui mừng” là phẩm tính tiếp theo của Trái Thánh Linh. Đây cũng là một phẩm tính rất quan trọng trong đời sống Cơ Đốc nhân. Phẩm tính này nói lên một nếp sống luôn thể hiện sự vui mừng dù trong hoàn cảnh nào. Phẩm tính “vui mừng” là niềm vui trọn vẹn trong Đức Chúa Giê-xu Christ sau khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài bằng đức tin. Niềm vui ấy không bị ngoại cảnh tác động vì là niềm vui sâu thẳm trong lòng và trào dâng ra bên ngoài. Niềm vui ấy là ơn do Chúa Thánh Linh ban cho con cái của Ngài. Phẩm tính “vui mừng” được thể hiện qua những đặc điểm sau:


Thứ nhất, mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Đời sống con cái Chúa sẽ luôn vui mừng nếu cứ ở trong mối liên hệ mật thiết với Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Chuộc, cũng là Đấng yêu thương, chăm sóc đời sống con dân Ngài. Đó chính là niềm vui được bảo đảm sự cứu rỗi, niềm vui ở trong mối liên hệ yêu thương, niềm vui được phục hòa với Đức Chúa Trời. Đó là niềm vui trọn vẹn và không thay đổi khi liên kết với “Sự Vui Mừng Lớn” trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Lu-ca 2:10).


Thứ hai, sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Thỏa lòng là tính chất, thái độ tiềm ẩn bên trong thể hiện qua nếp sống vui mừng dù hoàn cảnh có thế nào. Khi Sứ đồ Phao-lô khuyên “hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn” (Phi-líp 4:4) là lúc ông đang bị cầm tù. Tuy nhiên, trong lòng ông vẫn tràn ngập niềm vui và sự thỏa lòng nơi Chúa. Chữ “vui mừng” ấy mang ý nghĩa “thỏa lòng” dù đang ở trong hoạn nạn. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định với ông Ti-mô-thê rằng: “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn” (I Ti-mô-thê 6:6). Một người có sự vui mừng của Thánh Linh sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc và sự thỏa lòng trong đời sống mình.


Thứ ba, niềm hy vọng về thiên đàng vinh quang. Người tin Chúa có niềm trông cậy nơi quê hương đời đời dựa vào Lời hứa của Chúa (Giăng 14:1-3). Chính niềm hy vọng ấy ban năng lực và sức mạnh cho con cái Chúa tiếp tục sống vui mừng giữa trần gian đầy đau khổ này.


Cơ Đốc nhân thật phải thể hiện sự vui mừng thật trong đời sống hàng ngày dù có phải đối diện với nghịch cảnh hay thử thách. Sự vui mừng ấy có sức ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người chung quanh, giúp họ cũng khao khát có được niềm vui như mình.


Bạn có đang sở hữu và bày tỏ phẩm tính “vui mừng” trong đời sống mình không?


Lạy Chúa, nguyện sự vui mừng của Chúa Thánh Linh luôn cai trị tấm lòng con, giúp con thể hiện ra bên ngoài để lan tỏa mùi thơm của phẩm tính vui mừng đến người khác.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

44 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page