top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-09 Niềm vui trọn vẹn


 

Câu gốc: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2)


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta phải như thế nào trong hoạn nạn? Ông ví sánh đức tin qua tiến trình tinh luyện giống như gì? Kết quả của sự chịu đựng thử thách là gì? Thái độ của bạn như thế nào khi gặp thử thách?


Trong thư thứ nhất của Sứ đồ Phi-e-rơ, nhiều lần ông đề cập đến “sự chịu khổ” của Cơ Đốc nhân (1:6-7; 3:13-17; 4:12-19; 5:9). Tuy nhiên, mỗi lần đều có lời hứa cặp theo. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, ông cho biết Cơ Đốc nhân có “sự trông cậy sống” trong Chúa Cứu Thế Phục Sinh (câu 3). Cho nên, chúng ta “hãy vui mừng” cho dù có phải chịu “thử thách trăm bề” (câu 6). Chúng ta hãy chấp nhận “thử thách” như một phần trên hành trình đức tin theo Chúa. Hội Thánh đầu tiên đã trải qua những giai đoạn bị bức hại, bị kẻ thù tìm cách tiêu diệt. Chính Sứ đồ Phi-e-rơ là nhân chứng cho điều đó. Khi đức tin được thử nghiệm qua tiến trình tinh luyện như vàng thử lửa để loại bỏ điều ô uế thì con dân Chúa sẽ được tăng trưởng và chuẩn bị sẵn sàng để gặp Chúa (câu 7). Và kết quả cuối cùng sau khi chúng ta chịu được mọi hoạn nạn, thử thách đó chính là niềm vui hân hoan rạng ngời không thể tả được và linh hồn được cứu rỗi (câu 8-9). Đây chính là niềm vui trọn vẹn mà mỗi Cơ Đốc nhân đều có được khi cứ ở trong Đấng Christ.


Niềm vui trọn vẹn ấy được thể hiện rõ trong đời sống dù khi chúng ta đối diện với thử thách, dù khi phải “chịu khổ” hay ngay cả khi đối diện cái chết (Đa-ni-ên 6, Công-vụ Các Sứ-đồ 16). Mỗi kinh nghiệm thử thách giúp chúng ta học biết nhiều điều kỳ diệu và mới mẻ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho dù chúng ta chưa thấy Ngài. Chính ông Áp-ra-ham đã khám phá ra chân lý mới mẻ và sự tiếp trợ, sắm sẵn diệu kỳ của Chúa khi ông sẵn sàng vâng lời dâng con trai mình là Y-sác (Sáng Thế Ký 22:1-19). Ba người trai trẻ Hê-bơ-rơ tìm thấy sự bảo vệ gần gũi của Chúa giữa lò lửa thử thách (Đa-ni-ên 3).


Ngày nay, niềm vui trọn vẹn ấy không thể tìm thấy được trong thế giới tội lỗi này nhưng chỉ tìm thấy trong mối liên hệ với Chúa mà thôi (I Giăng 1:1-4). Khi chúng ta thuận phục Chúa trong mọi hoàn cảnh, chính Chúa Thánh Linh sẽ ban sự vui mừng trọn vẹn cho chúng ta. Những lúc đối diện với nghịch cảnh, cho dù chúng ta có thể lo lắng, sợ hãi, nhưng hãy để niềm vui trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế chiếm hữu hầu chúng ta có thêm sức mạnh và niềm trông cậy mà vượt qua. Như lời cầu nguyện của Sứ đồ Phao-lô trong thư Rô-ma: “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” (Rô-ma 15:13).


Bạn có kinh nghiệm được niềm vui trọn vẹn trong Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn vui mừng trọn vẹn trong niềm hy vọng không chuyển lay từ Chúa Phục sinh để con có thể đối diện, chịu đựng và vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời này.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page