top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-10 Bị gièm chê vì điều gì


 

Câu gốc: “Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành” (I Phi-e-rơ 3:16).


Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào khiến các quan tìm cách hạ uy tín của ông Đa-ni-ên? Họ tìm thấy điều gì và không tìm thấy điều gì nơi ông? Khi kế hoạch ấy không thành công, họ làm gì? Ngày nay, tín hữu thường bị gây khó dễ, gièm chê vì điều gì? Người chung quanh đánh giá thế nào về bạn?


Với chủ đề “Đức Chúa Trời Tể Trị,” 6 chương đầu của sách Đa-ni-ên lược lại những sự kiện nổi bật liên quan đến bốn tù nhân Giu-đa trong triều đình Ba-by-lôn và Mê-đi Ba Tư cũng như cách Chúa giúp đỡ họ trong những nan đề họ gặp. Nếu thách thức ở chương 3 đến từ nhà vua và chủ ý nhắm vào ba người bạn của ông Đa-ni-ên, thì thách thức lần này lại đến từ những quan chức và chỉ nhằm vào một đích duy nhất là ông Đa-ni-ên mà thôi. Ông Đa-ni-ên đã làm gì sai? Vì sao ông trở thành mục tiêu thù ghét như thế? Vì ông có “thần linh siêu phàm,” và là “người trung tín, không hề sơ suất hay mắc sai lầm” (câu 3-4 BTTHĐ). Bản Phổ Thông đã dịch câu 4b như sau: “họ không tìm được khuyết điểm hay lý do gì để tố cáo ông vì Đa-niên rất đáng tin, không lười biếng hay bất lương.” Họ ganh tị vì ông sắp được vua lập lên trên cả nước và nếp sống của ông rất chính trực và thanh liêm.


Thật kỳ lạ phải không? Nhưng đó thật sự là lý do để họ lập mưu hãm hại ông Đa-ni-ên. Khi tìm cớ bắt lỗi ông, chính họ cũng đã phải công nhận rằng họ không tìm được một cớ nào để tố cáo ông trong công việc (câu 4-5). Cuối cùng, họ chỉ có thể hãm hại ông bằng cách tấn công vào niềm tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thôi. Đây chính là một bất công, một nghịch lý nhưng không phải là chuyện hiếm thấy. Quan Tổng đốc Phi-lát, người kết án tử hình Chúa Giê-xu cũng đã nhiều lần nhận định: “Ta không thấy người này có tội gì” (Lu-ca 23:4; Giăng 18:38). Và đây cũng là điều tín đồ Đấng Christ có thể gặp phải, nên sau này Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu sống tản lạc giữa vòng Dân Ngoại rằng, “Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành; vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy” (I Phi-e-rơ 3:16-17).


Hàng xóm, bạn bè, và đồng nghiệp đánh giá thế nào về chúng ta? Về khả năng, có thể chúng ta không xuất sắc như ông Đa-ni-ên, nhưng chúng ta cần phải siêng năng, cầu tiến, làm hết lòng, và làm tốt nhất trong khả năng như gương ông Đa-ni-ên. Về phẩm chất, chúng ta phải không chỗ trách được. Cứ hết lòng sống đúng theo Lời Chúa dạy, Chúa sẽ luôn giúp đỡ chúng ta.


Bạn gặp khó khăn, hoạn nạn, và bị gièm chê vì cớ làm điều thiện hay làm điều ác?


Lạy Chúa, xin giúp con sống ngay thẳng nhân lành trước mặt người ngoại và sẵn sàng chịu hoạn nạn, gièm chê vì cớ điều thiện, như Chúa Giê-xu đã làm gương cho con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page