top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-11 Thầy Tế Lễ Giê-hô-gia-đa Được Tôn Quý


 

Câu gốc: “…Nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người…” (Giăng 12:26b).


Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa qua đời lúc bao nhiêu tuổi? Được chôn cất ra sao? Điều đó cho thấy gì về ông? Bài học giúp bạn quyết định tinh thần phục vụ Chúa của mình như thế nào?


Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa “tuổi rất cao,” qua đời lúc “được một trăm ba mươi tuổi.” Đây là dấu hiệu cho thấy ông được Đức Chúa Trời ban phước (Thi-thiên 91:16). Trong thời Cựu Ước, những người được Chúa ban phước thường sống rất thọ (Sáng Thế Ký 24:1; Gióp 42:12-16). Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa là người duy nhất được sách Sử Ký viết về sự chết và cách chôn cất dù ông không phải là vua. Tuy vậy, những thuật ngữ và cách trình bày được dùng để viết về ông cũng được dùng để viết về các vua (xem I Sử Ký 29:27-28), và ở đây thay vì cho biết số năm cai trị của vua thì lại cho biết số tuổi của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa. Điều này cho thấy ông rất được trước giả sách Sử Ký tôn trọng và cũng được Đức Chúa Trời đánh giá cao vì sách được viết bởi sự hà hơi của Ngài.


Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa được Chúa ban đầy vinh dự trong sự an táng như những vị vua trung tín với Chúa. Dù không phải là vua nhưng ông vẫn được chôn “trong thành Đa-vít chung với các vua” cho thấy ông rất được xem trọng trong mắt Chúa và mọi người. Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa được tôn trọng như vậy là vì “công lao” của ông “trong Ít-ra-ên” khi giúp duy trì dòng dõi Vua Đa-vít, và vì ông đã hết lòng, hết sức tu bổ đền thờ của Chúa, cùng làm mới lại sự thờ phượng thường xuyên tại đền thờ của Ngài trong mọi phương diện (II Sử-ký 24:14).


Phần thưởng cao quý Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa có được không đến từ con người nhưng do Chúa ban cho vì ông đã trung tín phục vụ Ngài. Ông sống thọ vì Chúa đã hứa cho những người vâng theo mệnh lệnh của Ngài được sống lâu (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:2). Đức Chúa Trời cũng là Đấng đem lại vinh quang cho những ai trung tín phục vụ Ngài (Thi-thiên 3:3). Chúa Giê-xu phán với các môn đệ, “nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người.” Thế gian này có thể coi thường những người phục vụ Chúa nhưng Chúa chắc chắn sẽ tôn quý những đầy tớ ngay lành và trung tín của Ngài.


Nếu chúng ta đang nếm trải những gian khổ, hy sinh v.v… khi đang phục vụ Chúa, ngay cả khi chúng ta chịu đựng những khó khăn này một cách âm thầm không ai biết đến, thì xin cứ vững lòng tiếp tục trung tín vì Chúa không bao giờ quên những gì con dân Chúa đã làm cho Ngài. Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa Giê-xu mãi mãi và được phần thưởng của Ngài ở trên đất cũng như trên Thiên Đàng. Đến một ngày nào đó, giống như Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, Chúa sẽ làm cho mọi người trên đất này nhìn thấy sự tôn quý mà Ngài ban cho chúng ta.


Khi kết thúc cuộc đời này, Chúa và những con dân Chúa chung quanh bạn sẽ nhận xét về bạn như thế nào?


Lạy Chúa, xin cho con cứ trung tín phục vụ Ngài cho đến cuối cùng dù hoàn cảnh có ra sao. Con xin dâng trọn cuộc đời con cho Chúa để Ngài sử dụng theo ý muốn của Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page