top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-16 Lời nói và tấm lòng


 

Câu gốc: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (Lu-ca 6:45).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu lên mối liên hệ giữa lời nói và tấm lòng như thế nào? Ngài dùng hai hình ảnh gì để minh họa? Chúa Giê-xu cảnh báo như thế nào về những điều bạn nói hằng ngày? Làm thế nào để bạn có thể nói và làm những điều tốt lành?


Khi người Pha-ri-si phủ nhận quyền năng đuổi quỷ của Chúa và vu khống Ngài dùng quyền năng của chúa quỷ mà trừ quỷ (Ma-thi-ơ 12:22-32), Chúa Giê-xu đã dùng hai hình ảnh minh họa nói lên bản chất thật của họ. Hình ảnh thứ nhất Chúa nói “xem trái thì biết cây,” với bản chất của họ vốn xấu xa nên không ai có thể trông chờ điều tốt lành nào ra từ nơi họ. Hình ảnh thứ hai, Chúa nói họ thuộc dòng dõi rắn lục, với bản chất tội lỗi nên họ không thể nói ra những điều tốt lành và ích lợi. Ông Giăng Báp-tít cũng đã từng lên án người Pha-ri-si và Sa-đu-sê như vậy (Ma-thi-ơ 3:7).


Chúa Giê-xu tiếp tục chỉ ra thực trạng thuộc linh của những người Pha-ri-ri này không phải chỉ ở lời nói phạm thượng của họ nhưng còn ở nơi tấm lòng chất chứa điều ác nên họ đã bày tỏ những điều ác đó ra bằng lời nói. Đó là lẽ đương nhiên, “Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra”; tuy nhiên Ngài cũng cảnh báo họ về hậu quả của lời nói vì họ phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình khi đứng trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Qua lời nói, số phận họ sẽ bị định đoạt, sẽ được xưng công bình hay bị hình phạt.


Qua phần Kinh Thánh này, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng bản chất bên trong quyết định lời nói hay hành động của một người. Chúng ta không thể giấu giếm hoặc che đậy bản chất xấu xa đó vì nó sẽ tự bộc lộ qua lời nói và hành động của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thật sự tin nhận Chúa Giê-xu và đầu phục Ngài để Ngài thay đổi bản chất xấu xa của mình, lúc đó chúng ta mới có thể nói và làm những điều tốt lành. Có thể trong hiện tại chưa ai nhận ra bản chất thật của chúng ta nhưng hãy nhớ rằng trước sau gì bản chất đó cũng sẽ phô bày vì chúng ta không thể giả tạo mãi. Chúa Giê-xu cũng cảnh báo rằng tất cả lời chúng ta nói sẽ không giống như gió bay đi mất, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm với những lời nói của mình. Trước sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, mọi điều xấu xa sẽ bị vạch trần. Chúa muốn chúng ta ăn năn để Ngài thay đổi bản chất của chúng ta như trong thư I Giăng 1:9 Lời Chúa đã dạy: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”


Bạn đã bằng lòng để Chúa biến đổi bản chất xấu xa của mình chưa?


Lạy Chúa, xin cho con nhận biết chính con, biết ăn năn để được Ngài thay đổi, để mọi lời nói và việc làm của con đều xuất phát từ bản chất mới do Chúa ban.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page