top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-28 Cơn giận của Chúa trên vua Giô-na-than

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình” (Châm-ngôn 3:11-12).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-hu đã quở trách Vua Giô-sa-phát điều gì khi vua vừa về tới cung? Vì sao? Vua được khen về điều gì? Chúa sẽ chê trách hay khen ngợi khi Ngài nhìn vào đời sống và tấm lòng của bạn?


Vua Giô-sa-phát đã trở về Giê-ru-sa-lem bình an sau trận đánh Ra-mốt tại Ga-la-át đúng như lời Tiên tri Mi-chê đã cho biết trước, mọi người sẽ trở về nhà bình an trừ Vua A-háp (II Sử-ký 18:16). Đức Giê-hô-va đã sai Tiên tri Giê-hu đi ra đón Vua Giô-sa-phát để quở trách nặng nề vì đã liên minh và giúp đỡ Vua A-háp là người gian ác, do đó đã làm cho “cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua” (câu 3).


Chúng ta thấy tính chất nghiêm trọng trong sự quở trách của Chúa. Ngài rất “giận” khi con cái Ngài phạm tội. Do đó, ngay khi Vua Giô-sa-phát vừa về đến Giê-ru-sa-lem thì Chúa đã sai Tiên tri Giê-hu lập tức đến để quở trách. Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, Ngài không thể hài lòng với tội lỗi của Vua Giô-sa-phát, “giúp đỡ kẻ hung ác, và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va,” vì thế Ngài đã quở trách ngay khi vua vừa về đến cung điện Giê-ru-sa-lem. Sự quở trách này cũng nhằm giải thích cho vua biết vua thoát chết là nhờ ơn thương xót của Chúa khi Ngài nhìn thấy “trong vua có điều lành” (câu 3). Ngài cho vua được sống nhưng vua đã phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi khi vua suýt mất mạng trong trận đánh tại Ra-mốt Ga-la-át. Giờ đây vua phải chịu thêm sự quở trách nặng nề của Đức Giê-hô-va. Tuy vậy, vua đã trừ diệt ra khỏi xứ sự thờ các thần tượng A-sê-ra và “rắp lòng tìm kiếm Chúa.” Chúa nhìn thấy đời sống và tấm lòng của vua, do đó vua không phải chịu thêm hình phạt nào của Ngài ngay lúc này.


Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Ngài cũng đã bày tỏ tình yêu thương rất lớn và sự tha thứ của Ngài cho chúng ta qua sự chết của Con Ngài trên thập tự giá. Mỗi chúng ta phải sống xứng đáng với đời sống mới Chúa đã ban cho mình. Đức Chúa Trời cũng sẽ rất giận khi chúng ta là con cái của Ngài mà lại đi theo đường lối riêng và không vâng lời Ngài. Khi phạm tội, chắc chắn chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả của tội lỗi, sự cáo trách của Chúa, và có khi là sự sửa phạt của Ngài. Không phải ai cũng giống như Vua Giô-sa-phát, thoát chết và không phải lập tức chịu thêm sự sửa phạt của Chúa. Chúng ta phải vô cùng cẩn trọng vì không biết được Chúa sẽ cáo trách hay sửa phạt mình như thế nào và Ngài nhìn thấy đời sống và tấm lòng của mình ra sao. Đối với Chúa, tội lỗi luôn là điều nghiêm trọng và Ngài sẽ quở trách hoặc sửa phạt người Ngài yêu (Hê-bơ-rơ 12:6).


Đời sống bạn có điều gì khiến cho cơn giận của Chúa giáng trên bạn không?


Lạy Chúa, xin cho con có lòng khiêm nhường, biết thuận phục, và ăn năn ngay khi nhận được sự cáo trách của Chúa để con nhận được sự tha thứ và không phải hứng chịu thêm cơn giận của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page