top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-31 Lễ tấn phong thầy tế lễ (phần 6)


 

Câu gốc: “Nhưng Đấng Christ đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này” (Hê-bơ-rơ 9:11).


Câu hỏi suy ngẫm: Bộ áo thánh của ông A-rôn được truyền lại cho ai và khi nào? Tại sao chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm phải lưu truyền từ đời này đến đời khác? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?


Chính Đức Chúa Trời đã thiết kế bộ lễ phục đặc biệt trang trọng và quý giá cho ông A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên, để ông được vinh quang trong vai trò người đại diện tuyển dân (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:2). Bộ lễ phục thánh này bao gồm bảng đeo ngực, ê-phót, áo dài, áo lá trong, mũ, và đai (Xuất Ê-díp-tô Ký 28). Mỗi năm, thầy tế lễ thượng phẩm mặc trang phục thánh vào Nơi Chí Thánh làm đại lễ chuộc tội cho chính mình và cả dân chúng. Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của ông A-rôn kết thúc khi ông qua đời. Một kỳ lễ tấn phong thầy tế lễ mới được thực hiện trong bảy ngày, một con trai của ông A-rôn sẽ kế nhiệm chức thầy tế lễ thượng phẩm và tiếp nhận bộ lễ phục thánh. Cứ như vậy, chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia (câu 29).


Con người với bản năng tội lỗi, có xu hướng chống nghịch Chúa; vì thế, Chúa đã quy định đại lễ chuộc tội cho tuyển dân phải được thực hiện hằng năm, nên trong thời Cựu Ước dân Chúa luôn cần có một thầy tế lễ thượng phẩm để thực hiện nghi thức chuộc tội. Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm toàn hảo và vĩnh hằng của chúng ta. Khác với các thầy tế lễ thượng phẩm trong Cựu Ước, Đức Chúa Giê-xu không dâng của lễ chuộc tội cho chính mình. Ngài chính là con sinh không tì vết của Đức Chúa Trời, đã đổ máu chuộc tội cho cả nhân loại một lần đủ cả. Phần của chúng ta là tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế gánh thay tội lỗi của chúng ta để mọi tội lỗi trong quá khứ được xóa bôi. Ngoài ra, chúng ta cần thường xuyên cầu xin Đức Thánh Linh tra xét lòng để ăn năn, xưng tội, xin sự tha thứ của Chúa về những vi phạm hằng ngày và hết lòng thuận phục Chúa.


Đức Chúa Trời trân quý ông A-rôn và các con trai người, làm cho họ được vinh quang trong trang phục thánh, điều này làm chúng ta liên tưởng Lời Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó, nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26). Đời người ngắn ngủi, hãy đếm các ngày của mình, cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để sử dụng thời gian thật ý nghĩa và kết quả cho Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ được vinh quamg, không phải nhờ trang phục, nhưng vì chúng ta hết lòng phục vụ Chúa.


Bạn quyết định thay đổi điều gì qua bài học hôm nay?


Cảm tạ Đức Chúa Giê-xu đã vui lòng chết thay cho con! Cầu xin Cha giúp con biết ưu tiên xây dựng mối tương giao mật thiết với Chúa, tìm kiếm ý Ngài và nắm lấy những cơ hội phục vụ Chúa và Hội Thánh Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page