top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-04 Phận sự của Cơ đốc nhân


 

Câu gốc: "Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi" (câu 13b).


Câu hỏi suy ngẫm: Người truyền đạo là người như thế nào và ông đã làm gì? Ở phần kết của sách Truyền Đạo, ông đưa ra những sự dạy dỗ nào? Phận sự của con cái Chúa là gì? Bạn đã làm trọn phận sự của mình với Chúa như thế nào?


Trước giả sách Truyền Đạo hay còn gọi là Người Truyền Đạo, được cho là Vua Sa-lô-môn, vị vua được Đức Chúa Trời ban cho khôn ngoan không ai bằng (I Các Vua 3). Ông đã tìm tòi, nghiên cứu, chiêm nghiệm về cuộc đời và đưa ra những khám phá tuyệt vời trong sách Truyền Đạo. Ở phần kết của sách này, ông cho biết những sự dạy dỗ của ông là khôn ngoan và ông đang truyền đạt tri thức cho dân chúng một cách có thứ tự (câu 9). Ông đã dày công sưu tầm lời hay ý đẹp và viết lại cách trung thực nhằm giúp mọi người nhận biết ý nghĩa của cuộc đời (câu 10).


Trước giả cũng tuyên bố rằng lời của ông được thần cảm bởi "Đấng Chăn Chiên." Ông so sánh những lời ấy như "cây đót của người chăn" và như "đinh đóng chặt" (câu 11). Đót là mũi nhọn bằng kim loại gắn sau cây roi của người chăn dùng để thúc con vật đi nhanh hơn. Sự so sánh này hàm ý người học hỏi Lời Chúa cũng cần phải được thúc đẩy để có kỷ luật trong học tập. Người dạy dỗ thì cần phải đóng chặt những lẽ thật cần thiết cho người mình hướng dẫn. Tiếp theo, trước giả khuyên chúng ta không nên cứ để tâm tìm kiếm những kiến thức vô hạn của thế gian vì sẽ có nhiều triết lý đi ngược lại với chân lý Lời Chúa làm cho chúng ta mệt mỏi (câu 12). Cuộc đời rất ngắn ngủi nên chúng ta cần ưu tiên tập trung vào việc tìm kiếm và học hỏi Lời khôn ngoan từ trong Kinh Thánh để giúp ích cho đời này lẫn trong cõi vĩnh hằng.


Cuối cùng, Người Truyền Đạo kết luận một chân lý quan trọng nói lên phận sự của con người, đó chính là "kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài" (câu 13). Trước giả sách Châm-ngôn cũng khẳng định chân lý: "Kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan và tri thức" (Châm-ngôn 1:7; 9:10). Như vậy, kính sợ Chúa và vâng theo Lời Ngài là bổn phận của con người, đặc biệt là con cái Chúa. Khi kính sợ Chúa, chúng ta sẽ cố gắng tránh xa tội lỗi và sống vâng phục theo Lời Ngài dạy.


Người Truyền Đạo cũng đưa ra lý do vì sao phải kính sợ Chúa và vâng giữ Lời Ngài, đó là vì Đức Chúa Trời sẽ xét xử mọi việc chúng ta làm, dù thiện hay ác (câu 14). Nhận biết điều này, con dân Chúa càng phải ghi nhớ phận sự của mình là kính sợ Chúa và vâng giữ Lời Ngài. Muốn vâng giữ Lời Chúa thì phải học Lời Ngài luôn luôn. Chúng ta cần thiết lập kỷ luật học hỏi Lời Chúa để luôn sống trong sự khôn ngoan Chúa ban và làm trọn phận sự Chúa muốn.


Bạn đã hết lòng học hỏi Lời Chúa để làm trọn phận sự của mình chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn tìm kiếm ý muốn Chúa qua Lời Ngài để con làm trọn phận sự Chúa giao là kính sợ Chúa và vâng giữ Lời Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page