top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-06 Shalom


 

Câu gốc: "Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mệnh lệnh ta" (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đưa ra lời kêu gọi nào? Làm theo sự kêu gọi này người con sẽ nhận được gì? Bạn đang thực hiện điều này như thế nào?


Nhiều người thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, người khác hay ma quỷ khi phạm tội, nhưng những yếu tố bên ngoài chỉ là tác nhân còn nguyên nhân sâu xa dẫn đến phạm tội chính là sự chọn lựa trong tấm lòng của họ (Rô-ma 6:12-13). Do đó, giữ gìn tấm lòng là cách tốt nhất để chống lại cám dỗ bên ngoài (Châm-ngôn 4:23).


Nhận biết điều này, Vua Sa-lô-môn đã dạy cho người con hai mệnh lệnh. Về phương diện tiêu cực, "chớ quên sự khuyên dạy." "Chớ quên" không chỉ là nhớ mà còn là vâng lời. Sự khôn ngoan không phải chỉ thu nhận một lần mà là sự cam kết vâng theo Lời Chúa mỗi ngày. Nói cách khác, vâng giữ Lời Chúa là khôn ngoan (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:6). Về phương diện tích cực, con phải "giữ các mệnh lệnh ta." Vì sao phải canh giữ mệnh lệnh Chúa? Vì mỗi ngày có những "kẻ trộm" đến để lấy mệnh lệnh Chúa khỏi lòng chúng ta. Kẻ trộm hay là thần tượng là những điều thay thế cho mệnh lệnh Chúa mà chúng ta đang tìm kiếm để mong có được sự đầy trọn và bình an. Đó có thể là sự thành công trong nghề nghiệp, là gia đình, và cũng có thể là chính chúng ta.


Khi người con trung tín học hỏi và vâng giữ điều răn thì đời sống sẽ được thêm "lâu ngày." Vì sao? Vì một trong những sự dạy dỗ của điều răn là hướng dẫn một đời sống lành mạnh và quân bình. Tuy nhiên, "lâu ngày" không chỉ đơn thuần là những năm tháng trên đất nhưng là những năm tháng sống một cuộc đời thật sự đáng sống, một cuộc sống phong phú và dư dật, một cuộc sống có ý nghĩa (Giăng 10:10).


Để giải thích rõ hơn về cuộc sống này, Vua Sa-lô-môn cho biết điều thứ hai được ban cho người con là "sự bình an" hay trong nguyên ngữ là "shalom." Shalom bao gồm sự bình an nhưng nhiều hơn là bình an. Shalom là tình trạng hòa hợp, hài hòa hoàn toàn với cả Đức Chúa Trời, con người và thế giới chung quanh. Shalom là một kinh nghiệm đầy đủ và trọn vẹn của đời sống. Shalom không có nghĩa là không có xung đột, nhưng nói đến một sự hiện hữu phong phú và ý nghĩa. Sống lâu nhưng đau khổ và tranh đấu thì cũng không phải là một phần thưởng, nhưng những ngày tháng trên đất của người vâng giữ Lời Chúa được thêm vào shalom.


Chúng ta lưu ý khi người con vâng giữ sự khuyên dạy và mệnh lệnh thì lời hứa không phải là con sẽ được hiểu biết hơn hay thông minh hơn, nhưng là được ban cho shalom. Nhiều khi chúng ta cứ mải miết làm sao để mình hiểu biết hơn, thông sáng hơn, giỏi hơn người khác, nhưng trong thực tế, khi chúng ta trở nên khôn sáng trong mắt mình mà không vâng theo Lời Chúa thì đó lại là lúc cuộc sống chúng ta gặp nan đề (Châm-ngôn 3:7).


Bạn có kinh nghiệm sự bình an khi vâng giữ mệnh lệnh Chúa không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con có Kinh Thánh là Lời Ngài. Con xin hứa nguyện yêu mến Lời Chúa, chuyên tâm trong việc học hỏi và vâng theo Lời Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page