top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-08 Thứ tư tuần lễ thánh


 Câu gốc: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).


Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đã âm mưu giết Chúa Giê-xu? Kế hoạch của họ là gì? Kế hoạch của Đức Chúa Trời như thế nào? Tại sao ông Giu-đa dự phần trong âm mưu này? Bạn rút ra những bài học cảnh tỉnh nào?


Ngày thứ tư của Tuần Lễ Thánh là ngày Chúa và các môn đệ nghỉ ngơi, nhưng điều ác thì vẫn tiếp tục vận hành (I Phi-e-rơ 5:8). Còn hai ngày nữa là Lễ Vượt Qua, ngày Lễ nhắc lại sự kiện thiên sứ đã vượt qua và không giáng tai họa trên những nhà được đánh dấu bởi máu chiên con trên mày cửa. Thế nhưng thật nghịch lý, khi Chúa Giê-xu là hình ảnh đích thực của Chiên Con Lễ Vượt Qua ngự đến thì “các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi” (câu 1). Họ là những nhà lãnh đạo thuộc linh, hiểu biết luật pháp và phán xét người khác bằng luật pháp nhưng làm những việc trái luật pháp. Chính thành kiến, quyền lợi cá nhân, sĩ diện, danh dự, địa vị giáo hội đã dẫn họ đến chỗ mù lòa và tăm tối.


Trong mùa kỷ niệm Thương Khó Phục Sinh, chúng ta tập trung vào việc rao giảng Phúc Âm để giúp nhiều người ra khỏi chốn tối tăm vào nơi sáng láng. Nhưng cũng đừng quên sự tối tăm cũng có thể ở ngay cả trong tấm lòng của những người đang ở trong nhà thờ, những người rao giảng Lời Chúa, những người sùng đạo… nếu cứ để cho những tham vọng và ích kỷ cai trị tấm lòng thay vì Chúa Giê-xu.


Những lãnh đạo tôn giáo đã âm mưu bí mật giết Chúa sau Lễ Vượt Qua vì “sợ sinh sự xôn xao trong dân chúng” trong ngày Lễ (câu 2). Thế nhưng Chúa Giê-xu đã chết ngay trong Lễ Vượt Qua. Vào chính thời điểm những con chiên Lễ Vượt Qua bị giết trong đền thờ thì Đức Chúa Trời đã hoạch định để Chiên Con không tì vết của Ngài bị giết vì tội lỗi nhân loại. Sự chết của Chúa Giê-xu là do kế hoạch thiên thượng chứ không phải do ý định con người (Ma-thi-ơ 26:1-2). Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị trên mọi sự, ngay cả trong những hoàn cảnh dường như điều ác đang thắng thế.


Đáng tiếc thay, âm mưu đen tối này lại nhận được sự góp sức từ Sứ đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là người có đặc ân gần Chúa, được nghe, và thấy cùng nhận được ân tứ Chúa ban như các sứ đồ khác. Ông Giu-đa đã thất vọng về Chúa Giê-xu! Giống như những người Do Thái khác, ông cũng mong mỏi nhìn thấy Đấng Mết-si-a chinh phục người La Mã, nhưng ngay trong bữa tiệc nhà ông Si-môn, Chúa lại nhắc đến việc Ngài chết! Và chắc chắn tiền bạc cũng là động cơ của sự phản bội. Ông Giu-đa đã theo Chúa nhưng lại không yêu Chúa bằng cả tấm lòng như bà Ma-ri. Chúa của ông Giu-đa không phải là Chúa Giê-xu mà là chính ông, là chính tham vọng và lòng tham lam của ông.


Bạn đang là ai trong câu chuyện này? Là một Giu-đa tham vọng và tham lam? Hay một Ma-ri thiết tha yêu Chúa Giê-xu?


Chúa ơi, Ngài đã yêu con, đã không tiếc gì cho con kể cả mạng sống của Ngài. Con xin hứa với Chúa rằng cuộc sống con thuộc về Ngài, chính Ngài là tất cả cuộc đời con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page