top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-08 Vị vua bị sỉ nhục

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta” (Ga-la-ti 3:13a Bản Truyền Thống-BTT). “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta” (Ga-la-ti 3:13a BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã bị quân lính La Mã sỉ nhục như thế nào? Theo bạn, đâu là lý do Chúa Giê-xu, Vua trên muôn vua, phải trải qua sự đau đớn và nhục nhã như vậy?


Dù biết rõ Chúa Giê-xu vô tội nhưng để bảo vệ sự nghiệp chính trị của bản thân và để yên lòng số đông, Tổng đốc Phi-lát đã kết án Ngài, truyền quân lính giải Ngài đi đóng đinh vào thập tự giá. Bị đóng đinh là một hình phạt vô cùng kinh khiếp, nhưng những gì Chúa Giê-xu trải qua không chỉ có vậy. Bị đóng đinh là đỉnh điểm của một chuỗi những đau đớn Chúa phải trải qua.


Ông Mác cho biết một cơ binh hay đội binh được huy động vào trong dinh tổng đốc để tiếp nhận tử tội Giê-xu. Các học giả cho biết một đội binh gồm khoảng 600 lính. Đám đông này tập hợp lại để làm một việc duy nhất là hành hạ Chúa Giê-xu. Đầu tiên, họ mặc cho Ngài chiếc áo điều và đội vương miện bằng gai (câu 17). Màu điều là màu của hoàng gia, vương miện tượng trưng cho chức vị, nhưng tất cả giờ đây chỉ là trò đùa giỡn của quân lính La Mã. Họ bỡn cợt gọi Ngài là “Vua dân Giu-đa” (câu 18). Họ quỳ lạy trước Ngài nhưng không phải để thờ phượng, chúc tụng mà để miệt thị, rồi họ đánh, khạc nhổ lên thân thể Ngài (câu 19). Vị Vua của Thiên Đàng vinh quang giờ đây bị sỉ nhục và hành hạ một cách thậm tệ.


Đứng trước những đau đớn, sỉ nhục, Chúa Giê-xu không một chút phản kháng. Ngài nhẫn nhục chịu đựng vì Ngài biết tất cả điều đó chính là hình phạt dành cho tội lỗi của nhân loại. Tội lỗi không chỉ để lại những đau đớn về thể xác, mà còn đem lại sỉ nhục lớn. “Vì thế, Ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện,… hầu chuộc tội cho chúng dân” (Hê-bơ-rơ 2:17 BTTHĐ). “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta” (Ga-la-ti 3:13a BTTHĐ).


Chúa Giê-xu chịu sỉ nhục là chịu thay cho nhân loại, nhưng còn một lý do nữa, đó là “Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy” (Hê-bơ-rơ 2:18). Con người đang sống trong một thế giới đầy tổn thương với bao đau đớn, sỉ nhục dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Chúa Giê-xu đã trải qua tất cả điều đó nên Ngài hoàn toàn thấu hiểu, cảm thông, và có thể nâng đỡ chúng ta.


Dù con người đối xử với Vua Trời bằng sự khinh thường, sỉ nhục, nhưng Ngài vẫn không ngừng yêu thương con người.


Vậy có điều gì ngăn trở bạn chạy đến với Chúa Giê-xu bằng tấm lòng ăn năn và đức tin thật hay không?


Lạy Chúa, vì yêu con mà Ngài chấp nhận đau đớn, sỉ nhục, mang lấy mọi tội đáng khinh của con người. Nguyện đời con sẽ chứng thực cho muôn người rằng Chúa là Đấng tuyệt vời.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page