top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-11 Sống hài hòa, tử tế với mọi người


 

Nghe Audio


Câu gốc: "Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được" (Ma-thi-ơ 5:14).


Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ của các quan lại và Vua Đa-ri-út đối với ông Đa-ni-ên khác nhau như thế nào? Vì sao ông Đa-ni-ên được vua yêu mến và tìm cách giải cứu như vậy? Người chưa biết Chúa thường có thái độ nào đối với người tin Chúa? Điều này khích lệ và nhắc nhở bạn thế nào?


Trong phân đoạn hôm nay, chúng ta thấy hai thái độ đối lập nhau trong cách cư xử với ông Đa-ni-ên. Nếu các quan lại chụp ngay cơ hội ông Đa-ni-ên cầu nguyện với Đức Chúa Trời để nói xấu và thúc ép Vua Đa-ri-út thi hành cấm lệnh (câu 11-15) thì vị vua ấy lại tìm cách bảo vệ, giải cứu ông (câu 14). Nếu các viên quan mong đợi ông Đa-ni-ên bị quăng vào hang sư tử, thì Vua Đa-ri-út lại rất đau lòng khi ông Đa-ni-ên bị bỏ vào hang ấy, "suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước mặt mình và vua không ngủ được" (câu 18). Sáng sớm hôm sau, vua vội vàng chạy đến cửa hang, rầu rĩ hỏi xem ông Đa-ni-ên còn sống không, và vua "mừng rỡ lắm" khi nghe ông Đa-ni-ên nói mình vẫn bình an (câu 19-23).


Vua Đa-ri-út có biết ông Đa-ni-ên chỉ thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người Giu-đa chứ không thờ thần của mình hay chính mình không? Vua biết rõ! Thậm chí trước khi bỏ ông Đa-ni-ên vào hang sư tử, vua còn nói: "Đức Chúa Trời ngươi là Đấng ngươi hằng hầu việc, sẽ giải cứu ngươi" (câu 16). Hôm sau khi đến hang sư tử, ông không hỏi "Đa-ni-ên, ngươi còn sống chăng?" mà ông hỏi: "Hỡi Đa-ni-ên, tôi tớ Đức Chúa Trời Hằng Sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng?" (câu 20). Rõ ràng, ông Đa-ni-ên không hề giấu giếm niềm tin của mình, và hẳn Vua Đa-ri-út đã nhiều lần nghe ông nói về những việc lớn lao Chúa làm. Tuy nhiên, điều ấy không khiến vua ghét bỏ hay bất tín nhiệm ông Đa-ni-ên. Đối với vua, mất ông Đa-ni-ên là mất đi một người tài đức, chính trực, trung thành, và là một tổn thất lớn cho đất nước, vì thế vua rất buồn khi ông Đa-ni-ên gặp hoạn nạn và vui mừng khi ông được giải cứu.


Trong cuộc sống, đôi khi người chưa tin Chúa bị gièm chê dù chúng ta sống tốt, nhưng vẫn còn nhiều người chân thành, quý mến, và giúp đỡ chúng ta. Đôi lúc Chúa cũng dùng họ để bênh vực, bảo vệ chúng ta. Đó là một sự khích lệ đối với con dân Chúa để cứ tiếp tục sống chan hòa, tử tế với mọi người, kể cả người chưa tin Chúa, cả người tốt lẫn người chưa tốt với chúng ta. Cũng không nên có thành kiến và xa lánh người chưa tin, vì nếu làm thế, chúng ta khác nào những ngọn đèn được đặt dưới gầm giường.


Bạn có thường liên hệ với những người chưa tin Chúa trong gia đình và trong vòng bạn bè không? Bạn làm gì để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với họ?


Tạ ơn Chúa đặt để quanh con nhiều người chưa tin. Xin giúp con sống chân thành và bày tỏ Chúa cho họ, dù họ đáp ứng ra sao. Nguyện Danh Chúa được nhiều người tôn ngợi.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page