top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-13 Sự bình an trọn vẹn


 

Câu gốc: “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Ê-sai 26:3).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu đừng lo lắng về điều gì? Bằng phương cách nào? Sự bình an của Chúa có đặc điểm gì? Lòng và trí chúng ta được hưởng điều gì? Làm thế nào bạn nhận được sự bình an trọn vẹn?


Sứ đồ Phao-lô trải qua rất nhiều gian truân trong sứ mệnh truyền giáo: “...tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đòi phen tôi gần phải bị chết, năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu...” (II Cô-rinh-tô 11:23-25). Với kinh nghiệm phong phú về quyền năng giải cứu kỳ diệu của Chúa, từ trong tù ông viết thư cho Hội Thánh Phi-líp đang gặp khó khăn và khuyên họ “chớ lo phiền chi hết...” dù chuyện nhỏ hoặc chuyện lớn, và trong “mọi sự” tức mọi lãnh vực của đời sống! “Phương thuốc” chính là cầu nguyện, nài xin, và tạ ơn (Phi-líp 4:6-7).


Có nhiều điều chúng ta cần làm khi gặp nan đề, nhưng điều đầu tiên và quan trọng hơn hết là đến trực tiếp với Chúa qua sự cầu nguyện, như người con tâm sự với Cha về khó khăn mình gặp. Thư I Phi-e-rơ 3:12 BTTHĐ cho biết: “Vì mắt Chúa đoái xem người công chính, và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ. Nhưng mặt Chúa đối nghịch kẻ làm ác.” Chúa là Đấng yêu thương, Ngài sẵn sàng lắng nghe lời nài xin của người gặp hoạn nạn. Nhưng bản tính thánh khiết khiến mắt Chúa chỉ đoái xem người được xưng công chính, tức là những người ăn năn và được tha thứ. Trong khi cầu nguyện chúng ta hãy trình dâng những nhu cầu cụ thể dù lớn hay nhỏ, vì Lời Chúa dạy, “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). Chúa Giê-xu cũng phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Sứ đồ Phao-lô còn khuyên chúng ta kèm theo lời cầu xin là sự tạ ơn, chẳng những do những gì Chúa đã giúp chúng ta trong quá khứ, nhưng cũng vì tin chắc rằng Cha Yêu Thương sẽ thực hiện điều tốt lành nhất cho chúng ta. Ngài phán: “ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an không phải tai họa...” (Giê-rê-mi 29:11).


Khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, để tâm trí mình nương cậy nơi Ngài, thì Ngài hứa sẽ gìn giữ chúng ta trong sự bình an trọn vẹn. Ngài như vầng đá, nơi trú ẩn an toàn dù bên ngoài đang có bão tố (Ê-sai 26:3-4). Sự bình an của thế gian là do không có xung đột hoặc khó khăn từ bên ngoài, còn sự bình an Chúa cho như người lính canh gìn giữ cả trí lẫn lòng chúng ta được yên tĩnh hoàn toàn từ bên trong, là huyền nhiệm vượt quá sự hiểu biết của loài người. Đó là món quà bình an trọn vẹn Chúa ban cho tất cả những Cơ Đốc nhân bền lòng khẩn xin.


Bạn đã từng nếm trải sự bình an trọn vẹn chưa?


Lạy Chúa, con tạ ơn Cha yêu thương và quyền năng vì Ngài đã, đang giúp con trong những cơn gian truân. Xin cho con nương cậy nơi Ngài để có sự bình an trọn vẹn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page