top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-17 Hai lựa chọn


 

Câu gốc: “Vì chưng của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó” (câu 21).


Câu hỏi suy ngẫm: Người theo Chúa đối diện với hai lựa chọn nào trong cuộc sống? Chúa Giê-xu dạy môn đệ nên chọn lựa điều gì? Tại sao? Chứa của cải trên trời nghĩa là gì? Điều gì giúp bạn quyết định lựa chọn khôn ngoan theo Lời Chúa dạy?


Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy những người theo Ngài đối diện với hai lựa chọn khác nhau trong cuộc sống, hoặc chất chứa của cải dưới đất hoặc chất chứa của cải trên trời. Điều đáng lưu ý là tuy cùng hành động “chứa của cải” nhưng nơi chốn tích trữ khác nhau sẽ dẫn đến kết cuộc khác nhau. Những ai lựa chọn tích trữ của cải nơi đất thấp tạm bợ này sẽ đối diện với nguy cơ bị mối mọt, ten rỉ, thậm chí bị kẻ trộm lấy cắp hết. Nhưng ai lựa chọn chất chứa của cải trên trời thì sẽ còn đến đời đời.


Theo lời dạy của Chúa trong phần đầu chương 6 và đối chiếu với Lu-ca 12:33-34, chúng ta hiểu được lời dạy chất chứa của cải trên trời nghĩa là không thu trữ vật chất cho riêng mình, nhưng sống trong tinh thần sẵn sàng sẻ chia điều mình có với những người khốn khó. Người chỉ để tâm tích góp của cải dưới đất này sẽ rất khó quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, càng khó để chú tâm đến ý muốn của Chúa trên đời sống mình, bởi vật chất đã ngăn trở và làm lu mờ lòng họ. Ngược lại, người quyết định chọn lựa chất chứa của cải trên trời sẽ là người ưu tiên nuôi dưỡng đời sống tâm linh để ý muốn Chúa chi phối tâm trí, tấm lòng và hành động của mình. Đó là ý nghĩa của Lời Chúa Giê-xu dạy, “của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (câu 21).


Một trong những đặc điểm điển hình của con người là ham mê tích trữ của cải vật chất cho riêng mình không biết chán, vì nhiều người tin rằng của cải sẽ bảo đảm cuộc sống tốt đẹp, ổn định trong hiện tại và cho cả tương lai. Nhưng con người lại quên rằng cuộc sống đời này là tạm bợ, mọi thứ có thể thay đổi trong nháy mắt, không có gì trường tồn mãi mãi. Chúng ta vẫn thường chứng kiến có những người trở nên vô sản chỉ sau một đám cháy, một cơn bão lũ, hoặc qua đời sau một cơn bạo bệnh hay bị tai nạn bất ngờ. Điều đáng buồn là dẫu được Lời Chúa nhắc nhở về sự tạm bợ nơi đất thấp này, nhưng một số Cơ Đốc nhân vẫn lựa chọn sống như thể trần thế là nhà đời đời của mình, không mệt mỏi đầu tư của cải nơi hạ giới trong khi đời sống thuộc linh lại èo uột, nghèo nàn. Chúng ta cần nhớ rằng mình chỉ là khách trọ nơi trần gian, vậy nên không có lý do gì để chúng ta tích trữ của cải ở nơi hư mất này. Thay vào đó, hãy quyết định lựa chọn khôn ngoan hơn, ấy là tích trữ của cải ở trên trời là nơi sẽ còn lại đời đời.


Bạn quyết định lựa chọn tích trữ của cải ở đâu?


Lạy Chúa, xin thương xót con vì con dễ bị cám dỗ bởi những vật chất tạm bợ của trần gian. Xin cho lòng con luôn hướng về nơi Thiên Quốc để mọi lựa chọn trong đời sống con đều hài lòng Ngài và còn lại đời đời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

55 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page