top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-27 Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy cách đối xử với những thành phần khác nhau trong Hội Thánh thế nào? Từ “nhưng” và “xin” trong câu 14 nhấn mạnh đến điều gì? Bạn học được gì khi thực hành lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô?


Hội Thánh là một cộng đồng anh em cùng đức tin nhưng gồm nhiều thành phần và tính khí khác nhau. Sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca về cách đối xử với mọi thành phần trong Hội Thánh. Có ba nhóm người được nêu ra ở đây, “kẻ ăn ở bậy bạ” chỉ về những người sống vô kỷ luật, ngang bướng, lười biếng; “kẻ ngã lòng” chỉ về những người nhút nhát, không dám đương đầu với những sự bức hại; “kẻ yếu đuối” chỉ về những người yếu đức tin. Cụ thể, đối với những người có nếp sống sai trật thì phải “răn bảo.” Từ “răn bảo” ở đây không phải là phán xét, chỉ trích hay răn đe như một người bề trên mà có ý nghĩa là nhẹ nhàng khuyên nhủ bằng tình yêu thương trong Chúa. Đối với những người đang ngã lòng, yếu đuối thì không nên bỏ mặc họ mà phải hết lòng an ủi, khích lệ để họ có cơ hội mạnh mẽ trở lại, đứng lên tiếp tục sống công chính và phục vụ Chúa.


Từ “nhưng” mở đầu câu 14, nhắc các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca chú ý rằng với những người có cách ăn ở sai trật thì không nên yên lặng tiếp tục dung dưỡng những “bậy bạ” của họ, nhưng cần phải khuyên nhủ, giúp đỡ họ. Từ “xin” trong tiếng Hy Lạp có gốc từ chữ “đến bên cạnh.” Sứ đồ Phao-lô thúc giục các tín hữu mạnh mẽ hãy thấy trách nhiệm phải gần gũi, gắn bó với anh em để giúp đỡ nhau trưởng thành trong Chúa. Đây là trách nhiệm của mọi con dân Chúa bởi tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau như mối liên hệ của các chi thể trong một thân.


Dù thế nào thì con dân Chúa tuyệt đối không nên có những hành động trả thù, trả đũa nhau nhưng phải có tinh thần kiên nhẫn với tất cả mọi người, “tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 15b).

Để Hội Thánh Chúa được tăng trưởng mạnh mẽ không những chỉ quan tâm phát triển về số lượng, nhưng cần phải gây dựng tinh thần yêu thương nhau, quan tâm lẫn nhau để giúp nhau mạnh mẽ trong đức tin, gây dựng mối liên hệ hòa thuận để mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Khi mỗi chúng ta thực hành lời dạy của Sứ đồ Phao-lô, Chúa sẽ cho chúng ta từng bước tiến tới đời sống thiện lành, kinh nghiệm phước hạnh trong địa vị là con của Đấng yêu thương.


Mối liên hệ của bạn với mọi người trong Hội Thánh như thế nào?


Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài hướng dẫn con đến đời sống thiện lành, phước hạnh. Xin giúp con vâng theo mọi sự hướng dẫn của Lời Chúa, biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau để góp phần gây dựng đức tin cho nhau trong tình yêu thương của Chúa.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page