top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-28 Trang bị lương thực và vũ khí cho đồn lũy


 

Câu gốc: "Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng" (Ê-phê-sô 6:13).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Rô-bô-am làm gì cho các thành ở Giu-đa? Ông trang bị gì cho các thành này? Tại sao ông làm như vậy? Bạn thường dễ bị ma quỷ tấn công ở những điểm yếu nào?


Vua Rô-bô-am vâng lời Chúa không đi đánh Vua Giê-rô-bô-am nhưng "ở tại Giê-ru-sa-lem" xây dựng tổng cộng 15 thành làm đồn lũy, đặt những quan tướng ở đó, cấp phát lương thực và vũ khí để có được những thành "rất bền vững." Nhờ đó hai xứ Giu-đa và Bên-gia-min được vững vàng dưới sự cai trị của ông. Chúa đã ban cho các dự án xây dựng được thành công và đó là dấu hiệu cho biết ông được Đức Chúa Trời ban phước khi vâng lời Ngài không đi đánh anh em mình ở phương Bắc. Nếu không có sự ban ơn của Chúa, chắc chắn ông không thể xây dựng thành công những đồn lũy này vì "nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công" (Thi-thiên 127:1). Các đồn lũy nằm ở những vị trí trọng yếu phía tây, nam, và đông của xứ Giu-đa, trước đây không được Vua Sa-lô-môn chú trọng làm cho bền vững. Mỗi đồn lũy nhằm bảo vệ những con đường trọng yếu dẫn vào trung tâm Giu-đa, và củng cố biên giới phía tây, đông, và nam của Giu-đa là những nơi có thể bị người Am-môn, Ê-đôm, Mô-áp, Phê-nê-xi, Phi-li-tin, và Ai Cập tấn công.


Dù không ở trong thời chiến nhưng Vua Rô-bô-am vẫn luôn tìm mọi cách để phòng thủ, bảo vệ vương quốc. Khác với thời Vua Rô-bô-am, ngày nay Cơ Đốc nhân lúc nào cũng ở trong chiến trận thuộc linh, với tình trạng cấp bách hơn nhiều. Chúng ta không chiến đấu cùng con người nhưng "cùng chủ quyền, cùng thế lực,… các thần dữ ở các miền trên trời" (Ê-phê-sô 6:12). Kẻ thù của chúng ta khôn ngoan và xảo quyệt hơn rất nhiều. Thế nhưng lắm khi Cơ Đốc nhân không ý thức mình đang ở giữa một chiến trận thuộc linh nên mất cảnh giác để phải bị bại trước kẻ thù.


Giống như Vua Rô-bô-am, chúng ta phải biết có những chỗ nào trong đời sống thuộc linh của mình dễ bị tấn công nhất để có chiến lược phòng thủ thích hợp. Vua Rô-bô-am đã trang bị vũ khí và lương thực cho các thành ở những địa điểm trọng yếu. Chúng ta cũng không thể phòng thủ tốt cho bản thân nếu suy dinh dưỡng thuộc linh. Lời Chúa chính là linh lương nuôi dưỡng đời sống thuộc linh (Ma-thi-ơ 4:4). Chúng ta cũng phải dựa vào quyền năng của Chúa để đứng vững (II Cô-rinh-tô 10:4), và sử dụng những khí giới thuộc linh để chống trả kẻ thù (Ê-phê-sô 6:14-17). Bên cạnh việc trang bị những vũ khí ấy, chúng ta cũng phải "cầu nguyện không thôi" (Ê-phê-sô 6:18) vì dù có trang bị tài giỏi đến đâu nhưng không có sự giúp sức của Chúa, chúng ta cũng không thể đứng vững được.


Bạn thấy mình có những điểm yếu nào dễ bị tấn công? Bạn làm gì để khắc phục?


Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết những điểm yếu trong đời sống thuộc linh của con. Xin giúp con nhờ cậy sức toàn năng của Chúa để khắc phục được những chỗ yếu đó và luôn đứng vững trong Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page