top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-30 Dâng hiến cho Chúa


 

Câu gốc: “Ngươi chớ trễ nải mà dâng cho Ta những hoa quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép. Ngươi cũng phải dâng cho Ta con trai đầu lòng ngươi” (câu 29).


Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân phải dâng hiến cho Chúa điều gì? Tại sao Chúa muốn họ phải làm như thế? Bạn học được những nguyên tắc nào trong sự dâng hiến? Bài học này có ý nghĩa gì đối với bạn?


Đức Giê-hô-va đòi hỏi dân Chúa dâng hiến cho Ngài hoa quả đầu mùa, con trai, và các súc vật đầu lòng. Việc này liên hệ đến lịch sử đặc biệt của tuyển dân. Khi Chúa giáng tai họa thứ mười trên đất Ai Cập; thiên sứ của Chúa giết tất cả con trai và súc vật đầu lòng của người Ai Cập nhưng các con trai và súc vật đầu lòng của người Ít-ra-ên vẫn được bình an vô sự. Sau đó, Chúa đã đưa họ vào vùng Đất Hứa Ca-na-an đượm sữa và mật. Như vậy, mọi điều Chúa đòi hỏi họ dâng cho Ngài vốn hoàn toàn thuộc về Ngài (I Sử-ký 29:14).


Các con trai đầu lòng được biệt riêng để phục sự trong Nhà Chúa, hoa quả đầu mùa và súc vật đầu lòng dùng trong nghi thức thờ phượng, và sau đó họ cùng thông công với các thầy tế lễ, người nghèo và khách ngoại bang (Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:1-11). Chúa muốn dân Ngài thể hiện lòng tôn kính và biết ơn Chúa qua việc dâng điều tốt nhất cho Ngài. Dân Chúa cần dâng hiến với tinh thần vui vẻ, sẵn lòng, không trễ nải (câu 29a). Tuyển dân chỉ dâng điều họ đang có như hoa quả đầu mùa chứa trong vựa, rượu ép chảy nơi bàn ép. Số lượng của dâng không được đề cập, có lẽ tùy theo điều kiện của mỗi gia đình. Chúa chỉ hướng dẫn họ bỏ hoa quả đầu mùa trong một cái giỏ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:2). Và Đức Chúa Trời hứa sẽ ban dư dật những ai tuân giữ điều răn này (Châm-ngôn 3:9-10).


Chúa là Đấng Tạo Hóa, Ngài dựng nên cả vũ trụ chỉ bằng lời phán, chắc chắn Chúa không cần những lễ vật của dân Ngài. Tuy nhiên, Chúa muốn họ ghi nhớ lịch sử và bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Việc dâng hiến con trai, súc vật đầu lòng và hoa quả đầu mùa nhắc nhở cho con cháu các thế hệ biết những ơn lành, phép lạ Chúa đã làm cho dân tộc họ. Điều này cũng nhắc nhở họ sống yêu thương, xứng đáng với địa vị tuyển dân của Chúa.


Ngày nay, con dân Chúa cần sống trong tinh thần dâng hiến mà Chúa mong muốn. Dâng hiến rời rộng và dâng điều tốt nhất mình có là một phương cách để thể hiện lòng biết ơn Chúa về mọi điều Chúa đã ban cho. Đây cũng là việc làm thể hiện lòng tin cậy Chúa, Đấng luôn chu cấp mọi nhu cầu chính đáng của chúng ta. Câu chuyện người góa phụ nghèo dâng hiến là một gương tốt cho chúng ta noi theo (Mác 12:41-44).


Bạn được nhắc nhở gì trong sự dâng hiến cho Nhà Chúa, chia sẻ với người góa bụa, trẻ mồ côi, và người khó nghèo?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về sự chu cấp của Ngài thật không kể xiết! Con nhận biết mọi sự tốt đẹp con có được đều đến từ Ngài. Xin cho con luôn thể hiện lòng biết ơn và vâng lời Chúa trong việc dâng hiến hài lòng Ngài để qua đời sống của con tình yêu Chúa được bày tỏ.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page